Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3604 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[2,4,3,5];\",\"order\":[0,1,2,3],\"c\":7}","{\"js\":\"p.a=[7,4,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,4,2];p.a=[1,1,2];p.b=[1,1,4];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,5];p.a=[2,2,1];p.b=[1,1,1];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[5,7,3,2];p.x=[3,4,5,6];\",\"order\":[5,4,6,7,0,8,2,3,1]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=5;\",\"order\":[3,4,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[2,1,3,4,0]}","{\"js\":\"p.a=[2,3];p.b=[15,11];\"}","{\"js\":\"p.s=[1,5,0,2,6];p.a=[5,4,6,3,2,7];p.x=[2,5,3,6,7];\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=5;\"}",{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":3,"color":"#fdff31"},{"sType":0,"sIndex":4,"cIndex":17,"color":"#ff2a2a"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"11\",\"24\",\"3\",\"4\",\"2\",\"33\",\"44\",\"48\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"14\",\"21\",\"29\",\"32\"]","[\"4\",\"2\",\"8\",\"6\",\"5\",\"30\",\"3\",\"3\",\"9\",\"2\",\"6\",\"12\"]","[\"45\",\"5\",\"9\",\"9\"]","1",[0,1,0,0]]