Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3613 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[6,8,1,7];\",\"order\":[2,3,1,0],\"c\":2}","{\"js\":\"p.a=[7,5,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,2,4];p.a=[1,2,2];p.b=[1,4,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,5];p.a=[2,2,1];p.b=[1,3,1];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[5,9,3,4];p.x=[3,4,5,2];\",\"order\":[8,6,4,0,7,3,1,2,5]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=3;\",\"order\":[1,4,0,2,3]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[3,0,1,4,2]}","{\"js\":\"p.a=[0,9];p.b=[28,27];\"}","{\"js\":\"p.s=[1,4,2,3,6];p.a=[2,6,3,5,4,1];p.x=[3,8,5,6,4];\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=6;\"}",{"sType":0,"sIndex":3,"cIndex":6,"color":"#8fff16"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":1,"color":"#119dff"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"24\",\"22\",\"5\",\"2\",\"4\",\"55\",\"48\",\"88\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"8\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"0\",\"63\",\"28\",\"90\"]","[\"6\",\"3\",\"18\",\"3\",\"8\",\"24\",\"5\",\"5\",\"25\",\"4\",\"6\",\"24\"]","[\"42\",\"6\",\"7\",\"7\"]","1",[0,0,1]]