Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3554 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[2,8,7,5];\",\"order\":[3,2,1,0],\"c\":8}","{\"js\":\"p.a=[4,2,8];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,5,2];p.a=[3,1,1];p.b=[3,1,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,5,3];p.a=[1,1,2];p.b=[1,1,3];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[4,5,9,7];p.x=[3,4,6,5];\",\"order\":[0,2,8,4,5,1,3,6,7]}","{\"js\":\"p.a=3;p.x=3;\",\"order\":[0,3,4,2,1]}","{\"js\":\"p.a=3;\",\"order\":[0,1,4,2,3]}","{\"js\":\"p.a=[7,9];p.b=[21,16];\"}","{\"js\":\"p.s=[5,0,3,6,2];p.a=[1,3,7,2,5,4];p.x=[8,6,9,3,4];\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=7;\"}",{"sType":1,"sIndex":2,"cIndex":8,"color":"#119dff"},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":6,"color":"#b6b6b6"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"33\",\"11\",\"13\",\"3\",\"5\",\"2\",\"99\",\"55\",\"26\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"2\",\"1\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"49\",\"63\",\"70\",\"79\"]","[\"3\",\"8\",\"24\",\"7\",\"6\",\"42\",\"2\",\"9\",\"18\",\"5\",\"3\",\"15\"]","[\"28\",\"7\",\"4\",\"4\"]","0",[1,1,1,1]]