Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3554 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[4,6,2,5];\",\"order\":[2,0,1,3],\"c\":9}","{\"js\":\"p.a=[2,4,6];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,5,4];p.a=[1,1,2];p.b=[3,1,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,5];p.a=[2,1,1];p.b=[2,1,1];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[2,6,3,7];p.x=[6,5,4,3];\",\"order\":[1,5,8,3,6,2,0,7,4]}","{\"js\":\"p.a=5;p.x=2;\",\"order\":[3,4,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[0,1,3,2,4]}","{\"js\":\"p.a=[10,5];p.b=[18,17];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,0,5,6,2];p.a=[6,3,7,5,2,1];p.x=[8,7,9,4,3];\"}","{\"js\":\"p.a=8;p.b=7;\"}",{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":16,"color":"#1b66ff"},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":9,"color":"#fdff31"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"13\",\"11\",\"21\",\"3\",\"5\",\"4\",\"39\",\"55\",\"84\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"7\",\"6\",\"5\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"70\",\"35\",\"88\",\"52\"]","[\"3\",\"8\",\"24\",\"7\",\"7\",\"49\",\"5\",\"9\",\"45\",\"2\",\"4\",\"8\"]","[\"56\",\"7\",\"8\",\"8\"]","2",[1,1,1,1]]