Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3590 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[5,3,2,4];\",\"order\":[0,3,1,2],\"c\":1}","{\"js\":\"p.a=[7,8,6];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,5,4];p.a=[2,1,1];p.b=[2,1,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,2];p.a=[1,3,3];p.b=[1,1,2];\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=[7,4,9,5];p.x=[4,2,5,3];\",\"order\":[3,8,1,0,2,7,6,5,4]}","{\"js\":\"p.a=4;p.x=2;\",\"order\":[2,4,3,1,0]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[2,0,1,4,3]}","{\"js\":\"p.a=[3,6];p.b=[14,19];\"}","{\"js\":\"p.s=[1,4,3,2,6];p.a=[2,3,5,7,6,4];p.x=[4,7,6,5,2];\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=5;\"}",{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":7,"color":"#5674b9"},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":1,"color":"#fdff31"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"22\",\"11\",\"11\",\"3\",\"5\",\"4\",\"66\",\"55\",\"44\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"8\",\"5\",\"6\",\"7\",\"4\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"21\",\"42\",\"35\",\"61\"]","[\"3\",\"4\",\"12\",\"5\",\"7\",\"35\",\"7\",\"6\",\"42\",\"6\",\"5\",\"30\"]","[\"45\",\"5\",\"9\",\"9\"]","4",[1,1,1,1]]