Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3595 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[2,8,7,5];\",\"order\":[2,1,3,0],\"c\":1}","{\"js\":\"p.a=[1,8,7];\"}","{\"js\":\"p.x=[2,4,5];p.a=[4,2,1];p.b=[2,2,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,2,4];p.a=[2,1,1];p.b=[1,4,1];\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=[4,7,8,3];p.x=[3,5,4,6];\",\"order\":[4,8,6,2,3,7,5,1,0]}","{\"js\":\"p.a=5;p.x=4;\",\"order\":[4,1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[3,2,1,4,0]}","{\"js\":\"p.a=[5,2];p.b=[9,27];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,5,1,0,4];p.a=[3,2,4,1,6,5];p.x=[7,6,3,8,5];\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=6;\"}",{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":11,"color":"#b6b6b6"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":1,"color":"#cf99cf"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"42\",\"22\",\"11\",\"2\",\"4\",\"5\",\"84\",\"88\",\"55\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"35\",\"14\",\"44\",\"41\"]","[\"2\",\"7\",\"14\",\"4\",\"6\",\"24\",\"1\",\"3\",\"3\",\"6\",\"8\",\"48\"]","[\"42\",\"6\",\"7\",\"7\"]","1",[0,0,0]]