Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3595 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[6,7,5,2];\",\"order\":[2,0,1,3],\"c\":3}","{\"js\":\"p.a=[9,2,6];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,5];p.a=[1,1,1];p.b=[1,1,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[2,5,4];p.a=[3,1,1];p.b=[1,1,1];\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=[7,3,8,9];p.x=[5,3,4,6];\",\"order\":[3,5,1,4,2,6,8,7,0]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=2;\",\"order\":[4,2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.a=6;\",\"order\":[4,2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.a=[0,7];p.b=[14,13];\"}","{\"js\":\"p.s=[4,5,0,2,3];p.a=[6,2,4,1,5,3];p.x=[5,6,4,3,9];\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=6;\"}",{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":12,"color":"#b6b6b6"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":7,"color":"#fc9c00"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"11\",\"11\",\"4\",\"3\",\"5\",\"44\",\"33\",\"55\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"8\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"0\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"0\",\"49\",\"14\",\"62\"]","[\"2\",\"5\",\"10\",\"4\",\"6\",\"24\",\"1\",\"4\",\"4\",\"5\",\"3\",\"15\"]","[\"30\",\"6\",\"5\",\"5 \"]","1",[0,0,1]]