Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3551 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[7,8,3,1];\",\"order\":[2,0,1,3],\"c\":0}","{\"js\":\"p.a=[6,2,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,2,3];p.a=[1,1,1];p.b=[1,3,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,4,2];p.a=[1,1,2];p.b=[1,1,1];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[8,2,3,7];p.x=[2,4,3,5];\",\"order\":[8,4,1,2,0,3,5,7,6]}","{\"js\":\"p.a=7;p.x=5;\",\"order\":[2,0,4,3,1]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[3,0,4,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[9,8];p.b=[15,14];\"}","{\"js\":\"p.s=[4,2,1,6,3];p.a=[4,6,5,2,3,7];p.x=[2,5,7,3,8];\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=6;\"}",{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":2,"color":"#16d0ff"},{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":14,"color":"#8fff16"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"13\",\"13\",\"4\",\"2\",\"3\",\"44\",\"26\",\"39\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"63\",\"56\",\"78\",\"70\"]","[\"6\",\"2\",\"12\",\"5\",\"5\",\"25\",\"2\",\"7\",\"14\",\"3\",\"3\",\"9\"]","[\"30\",\"6\",\"5\",\"5\"]","1",[1,0,0]]