Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3567 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[2,9,3,5];\",\"order\":[2,1,0,3],\"c\":4}","{\"js\":\"p.a=[8,2,4];\"}","{\"js\":\"p.x=[2,4,3];p.a=[3,1,3];p.b=[2,2,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,5,2];p.a=[1,1,4];p.b=[2,1,3];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[4,3,7,6];p.x=[3,4,2,5];\",\"order\":[0,8,5,6,1,4,7,3,2]}","{\"js\":\"p.a=3;p.x=4;\",\"order\":[1,2,4,0,3]}","{\"js\":\"p.a=6;\",\"order\":[0,2,3,1,4]}","{\"js\":\"p.a=[5,3];p.b=[14,22];\"}","{\"js\":\"p.s=[2,1,5,3,0];p.a=[1,3,7,5,4,6];p.x=[6,2,4,9,3];\"}","{\"js\":\"p.a=6;p.b=5;\"}",{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":6,"color":"#fc9c00"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":6,"color":"#fc9c00"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"32\",\"12\",\"31\",\"2\",\"4\",\"3\",\"64\",\"48\",\"93\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"35\",\"21\",\"49\",\"43\"]","[\"3\",\"6\",\"18\",\"7\",\"2\",\"14\",\"5\",\"4\",\"20\",\"4\",\"9\",\"36\"]","[\"30\",\"5\",\"6\",\"6\"]","4",[0,0,1]]