Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3557 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[2,5,9,4];\",\"order\":[2,3,0,1],\"c\":8}","{\"js\":\"p.a=[6,4,5];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,5,3];p.a=[2,1,2];p.b=[2,1,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[2,3,4];p.a=[1,2,2];p.b=[3,3,2];\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=[3,9,8,5];p.x=[3,2,5,6];\",\"order\":[5,8,7,1,3,2,6,4,0]}","{\"js\":\"p.a=5;p.x=5;\",\"order\":[1,4,2,3,0]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[1,3,2,4,0]}","{\"js\":\"p.a=[5,7];p.b=[17,24];\"}","{\"js\":\"p.s=[0,3,2,1,5];p.a=[6,3,2,5,4,7];p.x=[2,9,6,3,4];\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=7;\"}",{"sType":1,"sIndex":2,"cIndex":12,"color":"#00c933"},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":18,"color":"#5674b9"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"22\",\"11\",\"21\",\"4\",\"5\",\"3\",\"88\",\"55\",\"63\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"8\",\"5\",\"6\",\"7\",\"4\"]","[\"0\",\"3\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"35\",\"49\",\"52\",\"73\"]","[\"3\",\"2\",\"6\",\"2\",\"9\",\"18\",\"5\",\"6\",\"30\",\"4\",\"3\",\"12\"]","[\"49\",\"7\",\"7\",\"7\"]","0",[1,1,1,1]]