Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3557 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[2,3,5,7];\",\"order\":[3,0,2,1],\"c\":7}","{\"js\":\"p.a=[4,5,7];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,4,5];p.a=[1,2,1];p.b=[2,1,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,2];p.a=[2,2,3];p.b=[1,3,2];\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=[4,3,7,2];p.x=[2,5,3,6];\",\"order\":[5,0,4,7,6,2,3,8,1]}","{\"js\":\"p.a=3;p.x=5;\",\"order\":[2,3,1,4,0]}","{\"js\":\"p.a=6;\",\"order\":[1,4,0,2,3]}","{\"js\":\"p.a=[0,1];p.b=[14,17];\"}","{\"js\":\"p.s=[2,3,1,5,6];p.a=[5,2,6,3,4,7];p.x=[6,5,4,3,8];\"}","{\"js\":\"p.a=6;p.b=6;\"}",{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":2,"color":"#5674b9"},{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":13,"color":"#16d0ff"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"12\",\"21\",\"11\",\"3\",\"4\",\"5\",\"36\",\"84\",\"55\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"0\",\"7\",\"14\",\"24\"]","[\"2\",\"6\",\"12\",\"6\",\"5\",\"30\",\"3\",\"4\",\"12\",\"4\",\"3\",\"12\"]","[\"36\",\"6\",\"6\",\"6\"]","1",[1,0,0]]