Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3614 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[5,2,7,8];\",\"order\":[3,2,0,1],\"c\":2}","{\"js\":\"p.a=[8,4,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,2,3];p.a=[1,2,1];p.b=[1,2,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[2,3,4];p.a=[3,1,2];p.b=[3,1,2];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[9,3,7,8];p.x=[2,6,3,4];\",\"order\":[3,5,6,4,8,1,0,2,7]}","{\"js\":\"p.a=4;p.x=5;\",\"order\":[1,4,2,3,0]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[1,0,2,3,4]}","{\"js\":\"p.a=[6,0];p.b=[17,25];\"}","{\"js\":\"p.s=[4,1,0,6,5];p.a=[6,5,3,4,7,1];p.x=[3,5,8,4,7];\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=7;\"}",{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":20,"color":"#00c933"},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":7,"color":"#00c933"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"22\",\"13\",\"5\",\"2\",\"3\",\"55\",\"44\",\"39\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"4\",\"3\",\"2\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"4\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"42\",\"0\",\"59\",\"25\"]","[\"5\",\"3\",\"15\",\"3\",\"5\",\"15\",\"4\",\"8\",\"32\",\"7\",\"4\",\"28\"]","[\"49\",\"7\",\"7\",\"7\"]","1",[1,1,1,1]]