Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3595 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[3,2,7,8];\",\"order\":[1,3,0,2],\"c\":3}","{\"js\":\"p.a=[5,1,6];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,4,3];p.a=[1,2,2];p.b=[1,1,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,4,5];p.a=[1,2,1];p.b=[2,2,1];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[3,7,6,2];p.x=[3,4,6,5];\",\"order\":[7,6,0,4,2,5,1,3,8]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=3;\",\"order\":[1,2,0,4,3]}","{\"js\":\"p.a=3;\",\"order\":[3,0,1,2,4]}","{\"js\":\"p.a=[9,4];p.b=[10,23];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,0,2,5,1];p.a=[1,3,4,7,6,5];p.x=[5,4,7,8,3];\"}","{\"js\":\"p.a=8;p.b=7;\"}",{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":8,"color":"#8fff16"},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":4,"color":"#cf99cf"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"21\",\"22\",\"5\",\"4\",\"3\",\"55\",\"84\",\"66\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"63\",\"28\",\"73\",\"51\"]","[\"3\",\"5\",\"15\",\"4\",\"4\",\"16\",\"7\",\"7\",\"49\",\"6\",\"8\",\"48\"]","[\"56\",\"7\",\"8\",\"8\"]","4",[1,1,1,1]]