Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3604 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[6,5,4,7];\",\"order\":[0,2,1,3],\"c\":8}","{\"js\":\"p.a=[4,3,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,4,2];p.a=[2,2,2];p.b=[2,2,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,2];p.a=[2,3,2];p.b=[1,2,3];\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=[4,8,2,3];p.x=[2,4,6,3];\",\"order\":[6,7,5,4,2,1,3,8,0]}","{\"js\":\"p.a=5;p.x=5;\",\"order\":[2,1,4,0,3]}","{\"js\":\"p.a=3;\",\"order\":[3,0,2,4,1]}","{\"js\":\"p.a=[0,7];p.b=[21,12];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,2,4,6,1];p.a=[5,3,2,6,4,7];p.x=[2,8,4,6,3];\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=6;\"}",{"sType":0,"sIndex":6,"cIndex":7,"color":"#5674b9"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":15,"color":"#119dff"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"22\",\"22\",\"23\",\"3\",\"4\",\"2\",\"66\",\"88\",\"46\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"0\",\"49\",\"21\",\"61\"]","[\"3\",\"2\",\"6\",\"2\",\"8\",\"16\",\"6\",\"4\",\"24\",\"4\",\"6\",\"24\"]","[\"30\",\"6\",\"5\",\"5\"]","0",[0,0,0]]