Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3866 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[6,1,9,2];\",\"order\":[3,2,1,0],\"c\":4}","{\"js\":\"p.a=[6,3,8];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,3,4];p.a=[1,1,1];p.b=[1,3,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,4,3];p.a=[1,1,1];p.b=[1,2,1];\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=[3,5,6,4];p.x=[6,3,4,5];\",\"order\":[1,3,6,2,5,8,0,4,7]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=2;\",\"order\":[1,3,4,2,0]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[0,1,3,4,2]}","{\"js\":\"p.a=[0,10];p.b=[28,16];\"}","{\"js\":\"p.s=[2,3,5,6,1];p.a=[4,7,3,5,6,2];p.x=[5,4,8,3,2];\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=6;\"}",{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":9,"color":"#00c933"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":17,"color":"#fdff31"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"13\",\"11\",\"5\",\"3\",\"4\",\"55\",\"39\",\"44\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"7\",\"3\",\"8\",\"5\",\"6\",\"2\",\"4\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"0\",\"70\",\"28\",\"86\"]","[\"7\",\"5\",\"35\",\"3\",\"4\",\"12\",\"5\",\"8\",\"40\",\"6\",\"3\",\"18\"]","[\"24\",\"6\",\"4\",\"4\"]","1",[0,0,1]]