Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3551 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[8,7,4,2];\",\"order\":[0,2,1,3],\"c\":7}","{\"js\":\"p.a=[2,8,5];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,2,4];p.a=[2,4,1];p.b=[2,2,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,4,2];p.a=[2,1,4];p.b=[2,1,4];\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=[5,4,8,9];p.x=[3,5,4,2];\",\"order\":[2,0,5,8,7,6,1,4,3]}","{\"js\":\"p.a=3;p.x=4;\",\"order\":[4,2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.a=3;\",\"order\":[0,2,1,4,3]}","{\"js\":\"p.a=[10,8];p.b=[15,9];\"}","{\"js\":\"p.s=[6,3,0,4,2];p.a=[7,6,4,2,5,3];p.x=[9,3,4,8,7];\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=6;\"}",{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":0,"color":"#fdff31"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":15,"color":"#1b66ff"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"22\",\"42\",\"11\",\"3\",\"2\",\"4\",\"66\",\"84\",\"44\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"70\",\"56\",\"85\",\"65\"]","[\"6\",\"9\",\"54\",\"4\",\"3\",\"12\",\"2\",\"4\",\"8\",\"5\",\"8\",\"40\"]","[\"30\",\"6\",\"5\",\"5\"]","1",[0,0,0]]