Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3597 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[6,7,5,2];\",\"order\":[0,2,3,1],\"c\":7}","{\"js\":\"p.a=[4,9,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[2,3,5];p.a=[2,2,1];p.b=[2,2,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[2,3,4];p.a=[4,2,2];p.b=[4,3,2];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[5,4,7,8];p.x=[4,6,3,5];\",\"order\":[2,1,3,6,5,8,7,0,4]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=4;\",\"order\":[1,0,4,2,3]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[3,0,2,4,1]}","{\"js\":\"p.a=[9,7];p.b=[25,27];\"}","{\"js\":\"p.s=[2,5,0,3,4];p.a=[4,1,3,5,2,6];p.x=[6,3,8,4,5];\"}","{\"js\":\"p.a=8;p.b=5;\"}",{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":5,"color":"#8fff16"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":1,"color":"#ff2a2a"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"22\",\"22\",\"11\",\"2\",\"3\",\"5\",\"44\",\"66\",\"55\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"63\",\"49\",\"88\",\"76\"]","[\"1\",\"6\",\"6\",\"3\",\"3\",\"9\",\"5\",\"8\",\"40\",\"2\",\"4\",\"8\"]","[\"40\",\"5\",\"8\",\"8\"]","4",[0,0,1]]