Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3597 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[4,7,1,8];\",\"order\":[0,2,3,1],\"c\":8}","{\"js\":\"p.a=[5,2,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,4,2];p.a=[2,2,2];p.b=[1,2,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[2,3,4];p.a=[3,2,2];p.b=[2,1,2];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[4,3,5,6];p.x=[4,3,5,2];\",\"order\":[0,8,2,7,4,5,1,6,3]}","{\"js\":\"p.a=7;p.x=3;\",\"order\":[4,3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[1,0,3,2,4]}","{\"js\":\"p.a=[8,2];p.b=[10,21];\"}","{\"js\":\"p.s=[6,4,0,1,5];p.a=[2,4,3,6,5,7];p.x=[8,9,4,3,6];\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=6;\"}",{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":19,"color":"#00c933"},{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":2,"color":"#b6b6b6"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"21\",\"22\",\"23\",\"3 \",\"4\",\"2\",\"63\",\"88\",\"46\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"2\",\"1\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"56\",\"14\",\"66\",\"35\"]","[\"4\",\"8\",\"32\",\"3\",\"9\",\"27\",\"6\",\"4\",\"24\",\"5\",\"3\",\"15\"]","[\"42\",\"6\",\"7\",\"7\"]","1",[1,0,0]]