Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3835 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[8,3,4,7];\",\"order\":[3,2,0,1],\"c\":11}","{\"js\":\"p.a=[5,3,6];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,5,3];p.a=[1,1,1];p.b=[2,1,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,4,2];p.a=[2,1,2];p.b=[1,2,2];\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=[3,5,4,7];p.x=[5,3,4,2];\",\"order\":[1,3,0,5,8,7,6,4,2]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=2;\",\"order\":[2,4,3,1,0]}","{\"js\":\"p.a=3;\",\"order\":[2,0,1,4,3]}","{\"js\":\"p.a=[1,5];p.b=[19,15];\"}","{\"js\":\"p.s=[2,5,1,3,0];p.a=[6,4,3,5,7,2];p.x=[4,7,6,9,2];\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=7;\"}",{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":1,"color":"#ff7e00"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":13,"color":"#8fff16"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"12\",\"11\",\"12\",\"4\",\"5\",\"3\",\"48\",\"55\",\"36\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"7\",\"35\",\"26\",\"50\"]","[\"4\",\"4\",\"16\",\"3\",\"7\",\"21\",\"5\",\"6\",\"30\",\"7\",\"9\",\"63\"]","[\"35\",\"7\",\"5\",\"5\"]","0",[0,0,1]]