Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3554 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[5,6,7,8];\",\"order\":[1,2,3,0],\"c\":7}","{\"js\":\"p.a=[7,2,9];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,4,2];p.a=[1,1,2];p.b=[1,1,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[2,4,3];p.a=[2,2,2];p.b=[2,1,3];\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=[2,3,4,8];p.x=[2,3,5,4];\",\"order\":[3,6,1,7,5,8,2,4,0]}","{\"js\":\"p.a=4;p.x=3;\",\"order\":[2,0,4,1,3]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[4,3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.a=[4,3];p.b=[21,9];\"}","{\"js\":\"p.s=[0,1,5,4,6];p.a=[4,3,6,5,1,2];p.x=[4,9,8,7,5];\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=6;\"}",{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":13,"color":"#cf99cf"},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":4,"color":"#16d0ff"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"11\",\"23\",\"5\",\"4\",\"2\",\"55\",\"44\",\"46\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"7\",\"6\",\"5\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"28\",\"21\",\"49\",\"30\"]","[\"3\",\"4\",\"12\",\"6\",\"9\",\"54\",\"5\",\"8\",\"40\",\"1\",\"7\",\"7\"]","[\"42\",\"6\",\"7\",\"7\"]","1",[1,1,1,1]]