Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3554 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[4,5,7,3];\",\"order\":[2,1,3,0],\"c\":8}","{\"js\":\"p.a=[2,6,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,2,3];p.a=[1,2,2];p.b=[1,3,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,2,5];p.a=[3,2,1];p.b=[1,3,1];\",\"order\":[0,1,2]}","{\"js\":\"p.a=[5,8,6,7];p.x=[4,5,2,3];\",\"order\":[3,1,2,5,8,4,7,6,0]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=4;\",\"order\":[1,4,2,0,3]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[1,2,3,0,4]}","{\"js\":\"p.a=[5,6];p.b=[29,10];\"}","{\"js\":\"p.s=[1,0,5,2,3];p.a=[2,3,5,6,4,7];p.x=[2,5,6,4,9];\"}","{\"js\":\"p.a=6;p.b=6;\"}",{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":18,"color":"#b6b6b6"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":9,"color":"#ff7e00"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"23\",\"22\",\"4\",\"2\",\"3\",\"44\",\"46\",\"66\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"35\",\"42\",\"64\",\"52\"]","[\"3\",\"2\",\"6\",\"5\",\"5\",\"25\",\"6\",\"6\",\"36\",\"4\",\"4\",\"16\"]","[\"36\",\"6\",\"6\",\"6\"]","4",[0,0,1]]