Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3550 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[7,5,8,3];\",\"order\":[3,2,1,0],\"c\":8}","{\"js\":\"p.a=[7,6,5];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,2];p.a=[1,2,4];p.b=[1,2,4];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,5,3];p.a=[1,1,1];p.b=[2,1,3];\",\"order\":[0,1,2]}","{\"js\":\"p.a=[6,9,5,3];p.x=[6,5,3,4];\",\"order\":[4,1,7,3,5,6,0,8,2]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=4;\",\"order\":[1,4,2,0,3]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[4,2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.a=[8,0];p.b=[23,19];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,4,0,1,5];p.a=[4,5,1,6,3,7];p.x=[4,3,6,5,8];\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=7;\"}",{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":19,"color":"#119dff"},{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":2,"color":"#fdff31"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"22\",\"44\",\"4\",\"3\",\"2\",\"44\",\"66\",\"88\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"5\",\"2\",\"3\",\"4\",\"1\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"56\",\"0\",\"79\",\"19\"]","[\"5\",\"4\",\"20\",\"1\",\"3\",\"3\",\"6\",\"6\",\"36\",\"3\",\"5\",\"15\"]","[\"35\",\"7\",\"5\",\"5\"]","4",[1,0,0]]