Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3554 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[4,5,8,1];\",\"order\":[3,2,1,0],\"c\":6}","{\"js\":\"p.a=[2,3,7];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,5,4];p.a=[1,1,2];p.b=[3,1,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,5,4];p.a=[2,1,2];p.b=[2,1,2];\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=[3,9,7,6];p.x=[4,5,6,3];\",\"order\":[1,5,4,2,3,6,0,7,8]}","{\"js\":\"p.a=5;p.x=4;\",\"order\":[0,2,3,4,1]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[4,3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=[6,9];p.b=[19,11];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,0,1,4,5];p.a=[7,4,6,2,3,1];p.x=[7,4,9,2,8];\"}","{\"js\":\"p.a=8;p.b=6;\"}",{"sType":0,"sIndex":3,"cIndex":7,"color":"#ff6666"},{"sType":0,"sIndex":5,"cIndex":16,"color":"#b6b6b6"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"13\",\"11\",\"21\",\"3\",\"5\",\"4\",\"39\",\"55\",\"84\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"42\",\"63\",\"61\",\"74\"]","[\"4\",\"7\",\"28\",\"6\",\"4\",\"24\",\"2\",\"9\",\"18\",\"3\",\"2\",\"6\"]","[\"48\",\"6\",\"8\",\"8\"]","1",[0,0,0,0]]