Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3590 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[7,5,2,6];\",\"order\":[0,3,2,1],\"c\":5}","{\"js\":\"p.a=[5,6,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,4,3];p.a=[1,2,1];p.b=[1,2,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,3,4];p.a=[1,1,2];p.b=[1,2,1];\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=[2,9,8,7];p.x=[3,5,2,6];\",\"order\":[0,2,8,4,5,6,1,3,7]}","{\"js\":\"p.a=4;p.x=6;\",\"order\":[0,1,3,2,4]}","{\"js\":\"p.a=6;\",\"order\":[0,2,3,1,4]}","{\"js\":\"p.a=[6,2];p.b=[12,25];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,5,1,6,2];p.a=[4,3,1,5,6,7];p.x=[8,4,5,6,7];\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=5;\"}",{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":7,"color":"#cf99cf"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":13,"color":"#1b66ff"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"22\",\"12\",\"5\",\"4\",\"3\",\"55\",\"88\",\"36\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"42\",\"14\",\"54\",\"39\"]","[\"3\",\"8\",\"24\",\"1\",\"4\",\"4\",\"5\",\"5\",\"25\",\"6\",\"6\",\"36\"]","[\"25\",\"5\",\"5\",\"5\"]","4",[0,0,1]]