Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3550 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[6,8,3,5];\",\"order\":[2,0,3,1],\"c\":6}","{\"js\":\"p.a=[4,6,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,3,4];p.a=[1,2,2];p.b=[1,3,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[2,5,4];p.a=[3,1,2];p.b=[4,1,2];\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=[3,2,4,7];p.x=[6,5,4,3];\",\"order\":[4,2,3,1,7,8,0,5,6]}","{\"js\":\"p.a=4;p.x=5;\",\"order\":[4,0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.a=3;\",\"order\":[3,2,4,1,0]}","{\"js\":\"p.a=[6,5];p.b=[13,24];\"}","{\"js\":\"p.s=[3,2,4,1,5];p.a=[6,1,4,7,3,2];p.x=[6,5,7,4,3];\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=7;\"}",{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":1,"color":"#8fff16"},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":7,"color":"#119dff"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"23\",\"21\",\"5\",\"3\",\"4\",\"55\",\"69\",\"84\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"4\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"42\",\"35\",\"55\",\"59\"]","[\"1\",\"6\",\"6\",\"4\",\"5\",\"20\",\"7\",\"7\",\"49\",\"3\",\"4\",\"12\"]","[\"28\",\"7\",\"4\",\"4\"]","2",[1,1,1,1]]