Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3587 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[9,6,8,1];\",\"order\":[0,3,2,1],\"c\":2}","{\"js\":\"p.a=[3,1,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,5];p.a=[1,2,1];p.b=[2,3,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,4,5];p.a=[2,1,1];p.b=[1,1,1];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[8,7,3,2];p.x=[4,5,2,6];\",\"order\":[8,5,2,6,7,0,3,1,4]}","{\"js\":\"p.a=4;p.x=4;\",\"order\":[2,4,1,3,0]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[2,3,4,0,1]}","{\"js\":\"p.a=[3,1];p.b=[10,19];\"}","{\"js\":\"p.s=[2,3,0,5,4];p.a=[2,6,1,4,5,7];p.x=[4,5,9,2,7];\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=7;\"}",{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#5674b9"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":4,"color":"#ff2a2a"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"12\",\"23\",\"11\",\"4\",\"3\",\"5\",\"48\",\"69\",\"55\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"7\",\"8\",\"5\",\"6\",\"3\",\"4\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"21\",\"7\",\"31\",\"26\"]","[\"6\",\"4\",\"24\",\"1\",\"5\",\"5\",\"4\",\"9\",\"36\",\"5\",\"2\",\"10\"]","[\"49\",\"7\",\"7\",\"7\"]","4",[0,0,0]]