Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3550 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[5,4,9,2];\",\"order\":[0,2,1,3],\"c\":10}","{\"js\":\"p.a=[8,6,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,5];p.a=[2,3,1];p.b=[1,2,1];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,5];p.a=[2,2,1];p.b=[2,2,1];\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=[5,2,4,6];p.x=[4,2,3,5];\",\"order\":[2,0,3,1,6,4,7,8,5]}","{\"js\":\"p.a=7;p.x=4;\",\"order\":[0,1,4,2,3]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[3,0,2,4,1]}","{\"js\":\"p.a=[2,1];p.b=[14,16];\"}","{\"js\":\"p.s=[2,0,5,6,4];p.a=[7,4,1,5,3,6];p.x=[9,6,7,5,3];\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=6;\"}",{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":6,"color":"#119dff"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":9,"color":"#119dff"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"21\",\"32\",\"11\",\"4\",\"3\",\"5\",\"84\",\"96\",\"55\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"5\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"0\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"14\",\"7\",\"28\",\"23\"]","[\"4\",\"9\",\"36\",\"1\",\"6\",\"6\",\"5\",\"7\",\"35\",\"3\",\"5\",\"15\"]","[\"54\",\"6\",\"9\",\"9\"]","0",[0,0,0]]