Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3599 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[7,8,6,3];\",\"order\":[3,0,1,2],\"c\":3}","{\"js\":\"p.a=[8,5,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,4,3];p.a=[1,1,3];p.b=[1,2,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,2,5];p.a=[3,2,1];p.b=[3,2,1];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[5,4,2,6];p.x=[4,3,6,2];\",\"order\":[1,8,6,7,2,5,3,0,4]}","{\"js\":\"p.a=3;p.x=5;\",\"order\":[3,2,0,1,4]}","{\"js\":\"p.a=3;\",\"order\":[2,1,0,3,4]}","{\"js\":\"p.a=[3,9];p.b=[28,27];\"}","{\"js\":\"p.s=[6,1,4,3,2];p.a=[5,7,6,3,4,2];p.x=[6,8,2,7,5];\"}","{\"js\":\"p.a=8;p.b=5;\"}",{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":3,"color":"#fc9c00"},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":0,"color":"#ff7e00"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"11\",\"12\",\"33\",\"5\",\"4\",\"3\",\"55\",\"48\",\"99\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"3\",\"1\",\"2\",\"6\",\"8\",\"7\",\"0\",\"5\",\"4\"]","[\"0\",\"1\",\"3\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"21\",\"63\",\"49\",\"90\"]","[\"7\",\"6\",\"42\",\"6\",\"8\",\"48\",\"3\",\"2\",\"6\",\"4\",\"7\",\"28\"]","[\"40\",\"5\",\"8\",\"8\"]","4",[1,1,1,1]]