Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3567 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[4,8,7,2];\",\"order\":[0,3,2,1],\"c\":4}","{\"js\":\"p.a=[7,8,4];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,5,3];p.a=[1,1,1];p.b=[2,1,2];\"}","{\"js\":\"p.x=[3,5,2];p.a=[2,1,3];p.b=[2,1,3];\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=[9,6,5,7];p.x=[4,3,2,5];\",\"order\":[3,2,4,7,1,0,8,6,5]}","{\"js\":\"p.a=6;p.x=4;\",\"order\":[4,1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[3,4,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=[6,2];p.b=[25,27];\"}","{\"js\":\"p.s=[2,4,0,1,5];p.a=[3,5,6,2,1,7];p.x=[4,5,8,6,9];\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=5;\"}",{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":19,"color":"#b6b6b6"},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":15,"color":"#00c933"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"12\",\"11\",\"12\",\"4\",\"5\",\"3\",\"48\",\"55\",\"36\"]","[\"2\",\"1\",\"0\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"7\",\"6\",\"5\",\"8\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"42\",\"14\",\"67\",\"41\"]","[\"5\",\"4\",\"20\",\"6\",\"5\",\"30\",\"2\",\"8\",\"16\",\"1\",\"6\",\"6\"]","[\"35\",\"5\",\"7\",\"7\"]","4",[1,1,1,1]]