Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Nhân với số có 1 chữ số, gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần, góc vuông, ...

00:00

Điểm cao:

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
10 điểm
Trần Minh Hằng
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Đông Phong
10 điểm
Vũ Nguyễn Ngọc Ánh
10 điểm

Có 3550 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[6,1,5,7];\",\"order\":[0,2,1,3],\"c\":1}","{\"js\":\"p.a=[6,8,4];\"}","{\"js\":\"p.x=[4,3,2];p.a=[2,1,2];p.b=[2,3,3];\"}","{\"js\":\"p.x=[5,2,3];p.a=[1,2,2];p.b=[1,4,2];\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=[8,5,3,4];p.x=[3,6,5,4];\",\"order\":[6,5,8,2,0,7,4,3,1]}","{\"js\":\"p.a=5;p.x=5;\",\"order\":[0,2,1,4,3]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[2,1,3,4,0]}","{\"js\":\"p.a=[6,5];p.b=[10,22];\"}","{\"js\":\"p.s=[4,5,1,6,2];p.a=[1,5,7,2,4,3];p.x=[2,7,6,8,5];\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=6;\"}",{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":15,"color":"#1b66ff"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":15,"color":"#fdff31"}]
["[0,1,2,3]","[\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"22\",\"13\",\"23\",\"4\",\"3\",\"2\",\"88\",\"39\",\"46\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"8\"]","[\"0\",\"2\",\"1\",\"3\"]","[\"0\",\"1\",\"3\"]","[\"42\",\"35\",\"52\",\"57\"]","[\"5\",\"2\",\"10\",\"7\",\"7\",\"49\",\"2\",\"6\",\"12\",\"4\",\"8\",\"32\"]","[\"54\",\"6\",\"9\",\"9\"]","0",[0,0,1]]