Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 244

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hatake Kakashi10 2 phút - 23 giây2019-11-03 08:32:49 1 Xem bài làm
2 huỳnh phú bình10 2 phút - 52 giây2019-12-04 09:18:01 1 Xem bài làm
3 Lê Tuấn Sơn10 3 phút - 0 giây2019-10-25 21:18:04 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Minh Huyền10 3 phút - 3 giây2019-11-15 14:09:43 1 Xem bài làm
5 Vu Minh Duc10 3 phút - 13 giây2019-11-04 22:13:25 1 Xem bài làm
6 vi quý tài10 3 phút - 14 giây2019-11-23 21:29:02 1 Xem bài làm
7 doanthethinh10 3 phút - 17 giây2019-12-02 18:56:08 1 Xem bài làm
8 hà thị ngọc anh10 3 phút - 27 giây2019-11-26 20:16:55 1 Xem bài làm
9 Tiệp Vũ10 3 phút - 28 giây2019-11-15 22:47:49 1 Xem bài làm
10 La trung vĩ10 3 phút - 36 giây2019-10-31 19:57:15 1 Xem bài làm
11 Lường Thị Thu Hường10 3 phút - 44 giây2019-10-26 09:33:03 1 Xem bài làm
12 Cao Phùng Quỳnh Anh10 4 phút - 3 giây2019-11-02 10:31:36 1 Xem bài làm
13 Hoàng Yến Nhi10 4 phút - 12 giây2019-10-30 20:36:12 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Minh Huyền10 4 phút - 14 giây2019-11-04 20:34:43 1 Xem bài làm
15 thân nhật chi10 4 phút - 16 giây2019-10-30 18:11:36 1 Xem bài làm
16 Me10 4 phút - 17 giây2019-11-20 21:23:27 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Khoa Hiếu10 4 phút - 21 giây2019-11-08 19:51:36 1 Xem bài làm
18 Yqkehw6hd10 4 phút - 22 giây2019-11-22 08:07:40 1 Xem bài làm
19 Trần Minh Đăng10 4 phút - 23 giây2019-12-08 21:11:39 1 Xem bài làm
20 Hoàng Gia Thiên Ngân10 4 phút - 43 giây2019-11-23 09:56:54 1 Xem bài làm
21 bùi thị thu hiền10 5 phút - 0 giây2019-11-21 16:06:40 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Đăng Học10 5 phút - 27 giây2019-12-02 20:21:56 5 Xem bài làm
23 Nguyễn Xuân Hải10 5 phút - 36 giây2019-12-06 06:29:11 2 Xem bài làm
24 Nguyễn Trung10 5 phút - 39 giây2019-11-22 20:22:51 1 Xem bài làm
25 Bùi Thắmm10 5 phút - 45 giây2019-11-15 08:55:05 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Hoàng Châu Kiên10 5 phút - 59 giây2019-11-10 20:21:30 1 Xem bài làm
27 pham phuc bao an10 6 phút - 20 giây2019-11-29 18:18:20 1 Xem bài làm
28 phạm phúc hưng10 6 phút - 28 giây2019-11-27 13:54:18 1 Xem bài làm
29 chi10 6 phút - 28 giây2019-12-02 21:28:39 1 Xem bài làm
30 Thuận10 6 phút - 38 giây2019-10-30 21:01:05 1 Xem bài làm
31 Lê Minh Hiếu10 6 phút - 46 giây2019-11-26 23:41:47 1 Xem bài làm
32 pham ngoc minh chau chau2k810 6 phút - 53 giây2019-10-29 20:53:59 1 Xem bài làm
33 Nguyen Hieu Quan10 6 phút - 58 giây2019-10-28 18:37:31 3 Xem bài làm
34 Nguyen Bao Tin10 7 phút - 12 giây2019-11-05 21:24:09 1 Xem bài làm
35 Đỗ Văn Sỹ10 7 phút - 16 giây2019-11-17 07:05:16 1 Xem bài làm
36 Lê Thị Lan Anh10 7 phút - 26 giây2019-11-09 14:56:16 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Khánh Vy10 7 phút - 29 giây2019-11-09 19:10:33 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Kim Chi10 7 phút - 52 giây2019-11-23 17:23:16 1 Xem bài làm
39 Từ Minh Việt10 7 phút - 54 giây2019-11-16 10:31:41 1 Xem bài làm
40 Đặng Hồng Trang10 8 phút - 8 giây2019-10-31 21:45:53 1 Xem bài làm
41 tran nguyen thu huyen10 8 phút - 9 giây2019-11-16 15:27:31 1 Xem bài làm
42 cấn nguyên đức10 8 phút - 14 giây2019-11-20 17:28:20 1 Xem bài làm
43 bùi việt tú10 8 phút - 21 giây2019-10-26 20:46:39 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Bảo Kha10 8 phút - 34 giây2019-10-25 20:36:36 1 Xem bài làm
45 Trần Ánh Tuyết10 8 phút - 38 giây2019-11-25 11:48:32 1 Xem bài làm
46 Phan Nhân Ái10 8 phút - 49 giây2019-11-07 18:13:24 1 Xem bài làm
47 nguyễn lê nguyễn10 11 phút - 32 giây2019-12-13 21:04:39 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Quang Vinh10 11 phút - 43 giây2019-11-07 18:21:21 1 Xem bài làm
49 trần thiên an10 12 phút - 12 giây2019-11-03 20:38:14 1 Xem bài làm
50 Hoàng Nhật Thảo10 12 phút - 12 giây2019-12-11 19:01:01 1 Xem bài làm