Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 325

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hatake Kakashi10 2 phút - 23 giây2019-11-03 08:32:49 1 Xem bài làm
2 ︵✿๖ۣۜDư ๖ۣۜHĭệρ‿✿10 2 phút - 38 giây2020-01-20 15:22:07 1 Xem bài làm
3 Trần Bình Minh10 2 phút - 46 giây2020-01-12 10:31:05 1 Xem bài làm
4 huỳnh phú bình10 2 phút - 52 giây2019-12-04 09:18:01 1 Xem bài làm
5 Lê Tuấn Sơn10 3 phút - 0 giây2019-10-25 21:18:04 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Minh Huyền10 3 phút - 3 giây2019-11-15 14:09:43 1 Xem bài làm
7 dongminhquang3d10 3 phút - 11 giây2019-12-28 21:24:09 1 Xem bài làm
8 Vu Minh Duc10 3 phút - 13 giây2019-11-04 22:13:25 1 Xem bài làm
9 vi quý tài10 3 phút - 14 giây2019-11-23 21:29:02 1 Xem bài làm
10 doanthethinh10 3 phút - 17 giây2019-12-02 18:56:08 1 Xem bài làm
11 Trần Anh Trường10 3 phút - 20 giây2020-01-01 15:07:10 1 Xem bài làm
12 Hà Thị Ngọc Anh10 3 phút - 27 giây2019-11-26 20:16:55 1 Xem bài làm
13 Tiệp Vũ10 3 phút - 28 giây2019-11-15 22:47:49 1 Xem bài làm
14 La trung vĩ10 3 phút - 36 giây2019-10-31 19:57:15 1 Xem bài làm
15 Lường Thị Thu Hường10 3 phút - 44 giây2019-10-26 09:33:03 1 Xem bài làm
16 bùi thị thu hiền10 3 phút - 44 giây2019-12-26 17:38:04 1 Xem bài làm
17 VU THI MAI HUONG10 3 phút - 57 giây2020-01-12 21:06:05 1 Xem bài làm
18 Cao Phùng Quỳnh Anh10 4 phút - 3 giây2019-11-02 10:31:36 1 Xem bài làm
19 Hoàng Yến Nhi10 4 phút - 12 giây2019-10-30 20:36:12 1 Xem bài làm
20 thân nhật chi10 4 phút - 16 giây2019-10-30 18:11:36 1 Xem bài làm
21 Me10 4 phút - 17 giây2019-11-20 21:23:27 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Khoa Hiếu10 4 phút - 21 giây2019-11-08 19:51:36 1 Xem bài làm
23 Yqkehw6hd10 4 phút - 22 giây2019-11-22 08:07:40 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Duy Khoa10 4 phút - 22 giây2020-01-09 20:02:37 1 Xem bài làm
25 Trần Minh Đăng10 4 phút - 23 giây2019-12-08 21:11:39 1 Xem bài làm
26 phạm bảo ngọc10 4 phút - 38 giây2020-01-05 20:12:27 1 Xem bài làm
27 bùi quốc đạt10 4 phút - 42 giây2019-12-24 16:23:28 1 Xem bài làm
28 Hoàng Gia Thiên Ngân10 4 phút - 43 giây2019-11-23 09:56:54 1 Xem bài làm
29 Phan Thị Ngọc Ánh10 4 phút - 46 giây2019-12-31 18:29:06 1 Xem bài làm
30 bùi thị thu hiền10 5 phút - 0 giây2019-11-21 16:06:40 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Đăng Học10 5 phút - 0 giây2020-01-14 19:06:58 7 Xem bài làm
32 nguyen minh10 5 phút - 1 giây2020-01-01 15:12:28 1 Xem bài làm
33 Bùi Văn Thi10 5 phút - 12 giây2019-12-26 21:35:53 1 Xem bài làm
34 BEST NAKROTH10 5 phút - 13 giây2019-12-21 11:43:27 1 Xem bài làm
35 le quynh anh10 5 phút - 36 giây2019-12-25 20:44:03 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Xuân Hải10 5 phút - 36 giây2019-12-06 06:29:11 2 Xem bài làm
37 Nguyễn Trung10 5 phút - 39 giây2019-11-22 20:22:51 1 Xem bài làm
38 Bùi Thắmm10 5 phút - 45 giây2019-11-15 08:55:05 1 Xem bài làm
39 Trần Thanh Huyền10 5 phút - 57 giây2019-12-30 21:19:54 2 Xem bài làm
40 Nguyễn Hoàng Châu Kiên10 5 phút - 59 giây2019-11-10 20:21:30 1 Xem bài làm
41 pham phuc bao an10 6 phút - 20 giây2019-11-29 18:18:20 1 Xem bài làm
42 phạm phúc hưng10 6 phút - 28 giây2019-11-27 13:54:18 1 Xem bài làm
43 chi10 6 phút - 28 giây2019-12-02 21:28:39 1 Xem bài làm
44 Thuận10 6 phút - 38 giây2019-10-30 21:01:05 1 Xem bài làm
45 Lê Minh Hiếu10 6 phút - 46 giây2019-11-26 23:41:47 1 Xem bài làm
46 pham ngoc minh chau chau2k810 6 phút - 53 giây2019-10-29 20:53:59 1 Xem bài làm
47 Nguyen Hieu Quan10 6 phút - 58 giây2019-10-28 18:37:31 3 Xem bài làm
48 Nguyen Bao Tin10 7 phút - 12 giây2019-11-05 21:24:09 1 Xem bài làm
49 Đỗ Văn Sỹ10 7 phút - 16 giây2019-11-17 07:05:16 1 Xem bài làm
50 Lê Thị Lan Anh10 7 phút - 26 giây2019-11-09 14:56:16 1 Xem bài làm