Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Phép cộng có nhớ, các bài toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn, đơn vị đi khối lượng ki-lô-gam, ...

00:00

Điểm cao:

BNC
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Yqkehw6hd
10 điểm
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
10 điểm

Có 244 người đã làm bài