Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Phép cộng có nhớ, các bài toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn, đơn vị đi khối lượng ki-lô-gam, ...

00:00

Điểm cao:

BNC
10 điểm
Lê Dũng
10 điểm
Trần Quang Huy
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
Nguyễn Trần Phát
10 điểm

Có 4714 người đã làm bài