Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 350

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 BNC10 1 phút - 34 giây2019-11-19 15:56:37 1 Xem bài làm
2 Hatake Kakashi10 2 phút - 42 giây2019-11-03 08:27:52 1 Xem bài làm
3 Lưu Quốc Việt10 2 phút - 54 giây2020-01-02 19:18:13 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Minh Huyền10 3 phút - 9 giây2019-11-15 14:05:29 1 Xem bài làm
5 Tạ Quốc Mạnh10 3 phút - 51 giây2019-12-23 21:25:34 1 Xem bài làm
6 Yqkehw6hd10 4 phút - 10 giây2019-11-22 07:59:04 1 Xem bài làm
7 tran pham bao thy10 4 phút - 11 giây2020-01-21 11:27:08 1 Xem bài làm
8 Đào Thị Thùy Dương10 4 phút - 25 giây2020-01-19 08:29:22 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Ngọc Huyền10 4 phút - 32 giây2019-11-24 18:26:58 1 Xem bài làm
10 hattori vs kazuha10 4 phút - 34 giây2019-11-03 20:56:35 1 Xem bài làm
11 Phạm Tuấn Hùng10 4 phút - 46 giây2019-12-21 21:19:45 1 Xem bài làm
12 ⁀ᶦᵈᵒᶫ๖нàαин нуяιмα ²⁴ʱ( тєαмℓυנ αкιтα ) ⁀ᶜᵘᵗᵉ10 4 phút - 49 giây2019-10-29 15:07:48 1 Xem bài làm
13 Hà Thái10 4 phút - 50 giây2019-11-18 19:41:51 1 Xem bài làm
14 Lê Trúc Na10 4 phút - 56 giây2019-12-01 10:50:47 1 Xem bài làm
15 Vu Le Chi Bao10 5 phút - 2 giây2019-11-11 21:38:30 1 Xem bài làm
16 Sát thủ lạnh lùng Forever Alone10 5 phút - 6 giây2019-12-23 17:46:25 1 Xem bài làm
17 Vũ Công Minh10 5 phút - 9 giây2019-11-18 21:15:46 1 Xem bài làm
18 Phạm Tuấn Hùng10 5 phút - 18 giây2019-11-29 22:34:52 1 Xem bài làm
19 Vũ Việt Khoa10 5 phút - 36 giây2019-12-30 08:22:20 1 Xem bài làm
20 Đoàn Thị Thảo Nguyên10 5 phút - 38 giây2019-10-27 11:58:35 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Hoàng Yến10 5 phút - 38 giây2019-12-20 12:07:55 1 Xem bài làm
22 trần anh thư10 5 phút - 39 giây2019-11-22 21:11:30 1 Xem bài làm
23 Phan Văn Nam10 5 phút - 41 giây2020-01-12 10:31:51 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Như Ngọc10 5 phút - 49 giây2019-12-29 13:20:31 1 Xem bài làm
25 Tạ Trịnh Minh Tâm "ĐTKD"10 5 phút - 51 giây2019-12-26 21:44:23 1 Xem bài làm
26 dinhngochazz10 6 phút - 11 giây2019-12-12 21:37:11 1 Xem bài làm
27 Bùi Thị Thùy Linh10 6 phút - 23 giây2020-01-18 08:46:56 1 Xem bài làm
28 hồ quỳnh hoa10 6 phút - 59 giây2019-11-11 19:12:05 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thiện Nhân10 7 phút - 29 giây2019-11-30 19:36:13 6 Xem bài làm
30 nguyen bao kha10 7 phút - 42 giây2019-12-08 15:28:22 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thế Mạnh10 8 phút - 0 giây2019-12-02 21:16:20 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thùy Linh10 8 phút - 20 giây2019-11-17 11:20:15 1 Xem bài làm
33 nguyễn hữu khoa10 9 phút - 2 giây2019-11-06 20:30:58 1 Xem bài làm
34 Lưu Trung Kiên10 9 phút - 13 giây2019-11-09 16:22:41 2 Xem bài làm
35 nhat quang10 9 phút - 36 giây2019-11-06 17:51:54 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Diêu Hương10 9 phút - 38 giây2019-11-03 08:33:55 1 Xem bài làm
37 Trần Mạnh Lộc10 10 phút - 31 giây2019-12-22 10:38:12 1 Xem bài làm
38 Trần Thị Yên10 10 phút - 50 giây2019-12-17 22:16:22 1 Xem bài làm
39 Mẫn Đặng Nguyên Ngọc10 11 phút - 0 giây2019-10-26 21:36:30 1 Xem bài làm
40 Lê Thị Mai10 11 phút - 54 giây2019-12-23 20:10:49 1 Xem bài làm
41 hà thị ánh ngọc10 12 phút - 5 giây2019-11-04 20:07:54 1 Xem bài làm
42 Nguyen Ngoc Teinh10 12 phút - 38 giây2019-12-28 21:05:05 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Anh Đức10 12 phút - 55 giây2019-11-24 15:50:37 1 Xem bài làm
44 đỗ bảo10 13 phút - 15 giây2019-12-13 18:52:10 1 Xem bài làm
45 do nhat minh10 13 phút - 41 giây2019-11-27 21:03:40 1 Xem bài làm
46 caoyennhi10 14 phút - 4 giây2019-11-11 19:43:10 1 Xem bài làm
47 Trịnh Bình An10 14 phút - 28 giây2019-12-24 22:02:12 1 Xem bài làm
48 VU TRUONG GIANG10 14 phút - 32 giây2019-12-22 19:59:23 1 Xem bài làm
49 nguyen thi thu huong10 14 phút - 53 giây2019-11-16 16:06:28 1 Xem bài làm
50 Đặng Thiên An10 15 phút - 19 giây2019-12-21 10:02:14 1 Xem bài làm