Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 224

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 BNC10 1 phút - 34 giây2019-11-19 15:56:37 1 Xem bài làm
2 Hatake Kakashi10 2 phút - 42 giây2019-11-03 08:27:52 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Minh Huyền10 3 phút - 9 giây2019-11-15 14:05:29 1 Xem bài làm
4 Yqkehw6hd10 4 phút - 10 giây2019-11-22 07:59:04 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thị Ngọc Huyền10 4 phút - 32 giây2019-11-24 18:26:58 1 Xem bài làm
6 thủy thủ lừng danh10 4 phút - 34 giây2019-11-03 20:56:35 1 Xem bài làm
7 🍝🍔⁀ᶦᵈᵒᶫ๖нàαинєℓℓαƒσℓαутα²⁴ʱ( 🍖тєαмℓυנ αкιтα🍙 ) ⁀ᶜᵘᵗᵉ 🍔🍝10 4 phút - 49 giây2019-10-29 15:07:48 1 Xem bài làm
8 Hà Thái10 4 phút - 50 giây2019-11-18 19:41:51 1 Xem bài làm
9 Lê Trúc Na10 4 phút - 56 giây2019-12-01 10:50:47 1 Xem bài làm
10 Vu Le Chi Bao10 5 phút - 2 giây2019-11-11 21:38:30 1 Xem bài làm
11 Vũ Công Minh10 5 phút - 9 giây2019-11-18 21:15:46 1 Xem bài làm
12 Phạm Tuấn Hùng10 5 phút - 18 giây2019-11-29 22:34:52 1 Xem bài làm
13 Đoàn Thị Thảo Nguyên10 5 phút - 38 giây2019-10-27 11:58:35 1 Xem bài làm
14 trần anh thư10 5 phút - 39 giây2019-11-22 21:11:30 1 Xem bài làm
15 lê thị thơ10 6 phút - 17 giây2019-11-28 19:49:44 1 Xem bài làm
16 hồ quỳnh hoa10 6 phút - 59 giây2019-11-11 19:12:05 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thiện Nhân10 7 phút - 29 giây2019-11-30 19:36:13 6 Xem bài làm
18 Nguyễn Thế Mạnh10 8 phút - 0 giây2019-12-02 21:16:20 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thùy Linh10 8 phút - 20 giây2019-11-17 11:20:15 1 Xem bài làm
20 nguyễn hữu khoa10 9 phút - 2 giây2019-11-06 20:30:58 1 Xem bài làm
21 Lưu Trung Kiên10 9 phút - 13 giây2019-11-09 16:22:41 2 Xem bài làm
22 nhat quang10 9 phút - 36 giây2019-11-06 17:51:54 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Diêu Hương10 9 phút - 38 giây2019-11-03 08:33:55 1 Xem bài làm
24 Mẫn Đặng Nguyên Ngọc10 11 phút - 0 giây2019-10-26 21:36:30 1 Xem bài làm
25 hà thị ánh ngọc10 12 phút - 5 giây2019-11-04 20:07:54 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Anh Đức10 12 phút - 55 giây2019-11-24 15:50:37 1 Xem bài làm
27 do nhat minh10 13 phút - 41 giây2019-11-27 21:03:40 1 Xem bài làm
28 caoyennhi10 14 phút - 4 giây2019-11-11 19:43:10 1 Xem bài làm
29 nguyen thi thu huong10 14 phút - 53 giây2019-11-16 16:06:28 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Minh Phúc10 15 phút - 45 giây2019-11-16 20:56:25 1 Xem bài làm
31 LAM GIA LE10 15 phút - 46 giây2019-11-18 22:13:57 1 Xem bài làm
32 Kisu Jokohama10 16 phút - 0 giây2019-11-10 14:34:35 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Ngọc Tâm Như10 16 phút - 1 giây2019-11-06 19:19:52 1 Xem bài làm
34 Phạm Bảo Châu10 16 phút - 52 giây2019-10-30 15:27:35 1 Xem bài làm
35 Huỳnh Gia Bảo10 18 phút - 10 giây2019-11-16 11:15:29 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Đức Vinh10 21 phút - 22 giây2019-10-26 09:38:29 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Hải Phong10 21 phút - 23 giây2019-11-02 14:20:56 1 Xem bài làm
38 Lê Thị Cúc10 22 phút - 30 giây2019-11-05 22:47:17 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Huy Nguyên10 22 phút - 48 giây2019-10-27 16:12:12 1 Xem bài làm
40 trinh tuan anh10 33 phút - 36 giây2019-11-06 21:27:53 1 Xem bài làm
41 Kaitou Kid9.5 3 phút - 1 giây2019-11-03 10:56:59 1 Xem bài làm
42 Hà Văn Minh Hiếu9.5 3 phút - 18 giây2019-11-16 13:43:26 1 Xem bài làm
43 Phạm Tuấn Anh9.5 3 phút - 32 giây2019-10-28 21:25:38 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Ngọc Anh9.5 3 phút - 58 giây2019-11-03 15:31:20 1 Xem bài làm
45 mai phương anh9.5 4 phút - 5 giây2019-12-04 19:47:10 1 Xem bài làm
46 Hà kool9.5 4 phút - 29 giây2019-11-06 11:00:52 1 Xem bài làm
47 Võ Hiền Hoàng9.5 4 phút - 33 giây2019-11-28 21:33:25 2 Xem bài làm
48 Đặng Phương Anh9.5 4 phút - 35 giây2019-11-18 19:28:25 1 Xem bài làm
49 Lê Tuấn Sơn9.5 4 phút - 37 giây2019-10-25 21:14:37 1 Xem bài làm
50 tongbacson9.5 4 phút - 38 giây2019-11-21 19:47:27 1 Xem bài làm