Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4644

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 BNC10 1 phút - 34 giây2019-11-19 15:56:37 1 Xem bài làm
2 Lê Dũng10 2 phút - 28 giây2020-04-22 09:26:00 1 Xem bài làm
3 Trần Quang Huy10 2 phút - 41 giây2020-04-22 10:33:09 1 Xem bài làm
4 Hatake Kakashi10 2 phút - 42 giây2019-11-03 08:27:52 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Trần Phát10 2 phút - 44 giây2020-05-13 21:49:20 1 Xem bài làm
6 Từ Khánh Hưng10 2 phút - 48 giây2020-03-25 13:38:58 1 Xem bài làm
7 14 Đặng Trung Đức10 2 phút - 50 giây2020-05-05 17:10:04 1 Xem bài làm
8 Lưu Quốc Việt10 2 phút - 54 giây2020-01-02 19:18:13 1 Xem bài làm
9 Phạm Đức Trung10 3 phút - 2 giây2020-05-16 21:34:38 1 Xem bài làm
10 Trần Ngọc Huy Vũ10 3 phút - 8 giây2020-03-29 14:18:24 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Minh Huyền10 3 phút - 9 giây2019-11-15 14:05:29 1 Xem bài làm
12 Trần Phạm Bảo Thy10 3 phút - 24 giây2020-01-27 18:15:47 1 Xem bài làm
13 Võ Hiền Hoàng10 3 phút - 43 giây2020-06-14 22:22:49 4 Xem bài làm
14 a_hi_ha10 3 phút - 45 giây2020-03-12 16:24:27 1 Xem bài làm
15 Lý Gia Nghi 10 3 phút - 46 giây2020-04-07 20:08:48 1 Xem bài làm
16 Bế Gia Hân10 3 phút - 47 giây2020-04-05 20:29:58 1 Xem bài làm
17 Mai Quang Dũng10 3 phút - 50 giây2020-03-23 16:10:34 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thị Minh Thơm10 3 phút - 50 giây2020-05-09 18:42:54 1 Xem bài làm
19 Kud໑~sama★10 3 phút - 51 giây2020-05-18 17:21:39 1 Xem bài làm
20 Tạ Quốc Mạnh10 3 phút - 51 giây2019-12-23 21:25:34 1 Xem bài làm
21 Bùi Nhật Khôi10 3 phút - 52 giây2020-04-13 15:20:57 4 Xem bài làm
22 Hoàng Văn Nhịn10 3 phút - 55 giây2020-02-16 20:42:16 4 Xem bài làm
23 Bìu Xuân Phúc10 3 phút - 56 giây2020-05-09 10:24:20 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Bá Vương10 3 phút - 56 giây2020-05-25 20:34:52 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thu Hương10 4 phút - 0 giây2020-04-03 13:36:59 1 Xem bài làm
26 Phan Minh Hung10 4 phút - 2 giây2020-04-08 16:23:23 4 Xem bài làm
27 Nguyễn Thảo Linh AB10 4 phút - 2 giây2020-05-27 14:42:18 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Ngọc Bảo Hân10 4 phút - 3 giây2020-03-29 11:08:57 1 Xem bài làm
29 Hà Huy Phúc10 4 phút - 4 giây2020-06-14 10:02:47 1 Xem bài làm
30 Ngô Minh Thái10 4 phút - 5 giây2020-04-21 08:32:19 1 Xem bài làm
31 Dũng10 4 phút - 9 giây2020-04-13 15:48:32 1 Xem bài làm
32 nguyen minh thanh10 4 phút - 10 giây2020-04-01 20:59:44 1 Xem bài làm
33 Yqkehw6hd10 4 phút - 10 giây2019-11-22 07:59:04 1 Xem bài làm
34 tran pham bao thy10 4 phút - 11 giây2020-01-21 11:27:08 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Minh Khang10 4 phút - 15 giây2020-04-14 11:33:16 1 Xem bài làm
36 hoang minh quan10 4 phút - 16 giây2020-04-19 08:02:27 1 Xem bài làm
37 đặng quang đức10 4 phút - 16 giây2020-08-01 11:13:18 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thái Khang10 4 phút - 19 giây2020-05-22 11:49:28 1 Xem bài làm
39 Lê Nhật Minh10 4 phút - 21 giây2020-04-08 11:56:25 1 Xem bài làm
40 Phan Văn Minh Khoa10 4 phút - 21 giây2020-04-06 20:32:53 1 Xem bài làm
41 Phạm Thị Kiều Liên10 4 phút - 23 giây2020-03-29 22:46:41 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Ngọc Diệp10 4 phút - 23 giây2020-06-25 15:58:46 1 Xem bài làm
43 Đào Thị Thùy Dương10 4 phút - 25 giây2020-01-19 08:29:22 1 Xem bài làm
44 dao ngoc thanh10 4 phút - 27 giây2020-07-06 20:15:54 1 Xem bài làm
45 Lê Trung Kiên10 4 phút - 28 giây2020-05-02 05:57:30 1 Xem bài làm
46 Lãnh Hàn Thiên Vi10 4 phút - 29 giây2020-03-09 20:54:57 1 Xem bài làm
47 LÊ HUY ANH10 4 phút - 30 giây2020-02-08 20:13:50 1 Xem bài làm
48 Trần Trọng Đại10 4 phút - 30 giây2020-04-24 14:28:16 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Thị Ngọc Huyền10 4 phút - 32 giây2019-11-24 18:26:58 1 Xem bài làm
50 hattori vs kazuha10 4 phút - 34 giây2019-11-03 20:56:35 1 Xem bài làm