Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10

phép cộng phạm vi 5, số 0 trong phép cộng,...

00:00

Điểm cao:

BNC
10 điểm
Lê Thanh Trí
10 điểm
Cat Tien
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Lê Thanh Trí
10 điểm

Có 7582 người đã làm bài