Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10

phép cộng phạm vi 5, số 0 trong phép cộng,...

00:00

Điểm cao:

BNC
10 điểm
^3^hacker✫•°*”˜˜”*°•.¸(๖team lion๖)
10 điểm
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)
10 điểm
Vũ Văn Huy
10 điểm
Lionel Messi
10 điểm

Có 1182 người đã làm bài