Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 7466

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 BNC10 0 phút - 56 giây2019-11-19 15:48:49 1 Xem bài làm
2 Lê Thanh Trí10 1 phút - 3 giây2020-03-05 14:13:35 1 Xem bài làm
3 Cat Tien10 1 phút - 4 giây2020-02-18 09:21:36 5 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 6 giây2020-07-03 22:29:53 1 Xem bài làm
5 Lê Thanh Trí10 1 phút - 7 giây2020-02-27 12:51:47 1 Xem bài làm
6 10 1 phút - 7 giây2020-04-03 21:25:23 6 Xem bài làm
7 Tô Minh Sơn10 1 phút - 8 giây2020-03-28 16:19:17 1 Xem bài làm
8 Dao Tien Manh10 1 phút - 9 giây2020-04-02 09:07:06 1 Xem bài làm
9 Trần Đức Khang10 1 phút - 9 giây2020-04-05 00:53:10 1 Xem bài làm
10 ^3^hacker✫•°*”˜˜”*°•.¸(๖team lion๖)10 1 phút - 10 giây2019-11-19 09:02:56 1 Xem bài làm
11 Lê Thanh Trí10 1 phút - 11 giây2020-02-23 18:26:10 1 Xem bài làm
12 ♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡10 1 phút - 12 giây2020-03-09 09:54:02 1 Xem bài làm
13 ✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 1 phút - 13 giây2019-11-15 08:38:59 4 Xem bài làm
14 Nguyễn Văn Hoàn10 1 phút - 13 giây2020-04-29 21:39:26 3 Xem bài làm
15 Vũ Văn Huy10 1 phút - 14 giây2019-11-02 12:22:46 1 Xem bài làm
16 truong huy hoang10 1 phút - 14 giây2020-02-09 16:53:03 1 Xem bài làm
17 LÊ NGỌC BẢO10 1 phút - 14 giây2020-05-07 22:28:36 1 Xem bài làm
18 Gia Đình Là Vô Giá10 1 phút - 15 giây2020-03-16 21:49:21 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Hữu Sang10 1 phút - 15 giây2020-03-22 09:11:02 1 Xem bài làm
20 Dương Tuấn Thành10 1 phút - 16 giây2020-04-30 19:15:43 1 Xem bài làm
21 Phượng Thiên Hoàng Y ( Team ~ Thiên ~ ❄️ Nguyệt ~🌙 )10 1 phút - 18 giây2020-02-27 21:17:52 1 Xem bài làm
22 lê thanh dức10 1 phút - 18 giây2020-03-17 13:38:47 1 Xem bài làm
23 Trần Đức Dũng10 1 phút - 18 giây2020-04-24 15:38:34 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Huy Minh10 1 phút - 19 giây2020-07-07 14:34:14 1 Xem bài làm
25 Lương Bùi Hữu Đạt10 1 phút - 20 giây2020-04-21 09:11:39 1 Xem bài làm
26 Lê Dũng10 1 phút - 21 giây2020-04-10 09:05:52 1 Xem bài làm
27 Lionel Messi10 1 phút - 22 giây2019-11-28 18:05:51 1 Xem bài làm
28 Vũ Tiến Sỹ10 1 phút - 22 giây2020-02-06 15:58:54 1 Xem bài làm
29 Lưu Ngọc Hải10 1 phút - 23 giây2019-12-09 17:33:18 1 Xem bài làm
30 Lưu Đình Triệu Nữ10 1 phút - 23 giây2019-12-17 21:40:32 1 Xem bài làm
31 lê thanh dức10 1 phút - 23 giây2020-03-05 16:46:49 1 Xem bài làm
32 nguyễn nam10 1 phút - 24 giây2020-04-08 20:04:54 1 Xem bài làm
33 ♪ßℓαċк Šωαй⁀ᶜᵘᵗᵉ♪ (Team King & Queen)10 1 phút - 25 giây2019-11-15 21:45:00 1 Xem bài làm
34 đỗ thu hương10 1 phút - 25 giây2020-01-12 21:11:27 1 Xem bài làm
35 Bui Danh10 1 phút - 25 giây2020-03-13 20:46:02 1 Xem bài làm
36 Đỗ Trường Giang10 1 phút - 25 giây2020-04-03 20:02:22 1 Xem bài làm
37 em gì ơioo1210 1 phút - 25 giây2020-04-05 08:40:55 1 Xem bài làm
38 Bùi Quang Minh10 1 phút - 26 giây2020-02-04 15:43:37 1 Xem bài làm
39 lê thanh dức10 1 phút - 26 giây2020-02-26 12:28:09 1 Xem bài làm
40 Tư Đồ Thuần10 1 phút - 27 giây2019-10-31 21:05:44 1 Xem bài làm
41 Won Yi10 1 phút - 27 giây2020-03-09 21:42:50 1 Xem bài làm
42 Lê Trọng Cường10 1 phút - 27 giây2020-05-16 09:07:15 1 Xem bài làm
43 Cristiano Ronaldo10 1 phút - 28 giây2019-11-26 21:11:31 1 Xem bài làm
44 Lê Phan Quân10 1 phút - 28 giây2020-03-14 15:15:28 1 Xem bài làm
45 nguyen duc nghiep10 1 phút - 29 giây2020-05-09 21:45:06 1 Xem bài làm
46 Dương Như Quỳnh10 1 phút - 30 giây2020-02-01 19:12:33 1 Xem bài làm
47 Võ Gia Bình10 1 phút - 30 giây2020-05-02 10:28:38 1 Xem bài làm
48 12345645610 1 phút - 31 giây2020-02-21 17:59:59 1 Xem bài làm
49 Trần Thị Như Ý10 1 phút - 31 giây2020-04-14 09:25:07 1 Xem bài làm
50 Vi Emm10 1 phút - 31 giây2020-04-25 09:02:44 1 Xem bài làm