Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 858

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 BNC10 0 phút - 56 giây2019-11-19 15:48:49 1 Xem bài làm
2 ^3^hacker✫•°*”˜˜”*°•.¸(๖team lion๖)10 1 phút - 10 giây2019-11-19 09:02:56 1 Xem bài làm
3 ✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 1 phút - 13 giây2019-11-15 08:38:59 4 Xem bài làm
4 Vũ Văn Huy10 1 phút - 14 giây2019-11-02 12:22:46 1 Xem bài làm
5 Lionel Messi10 1 phút - 22 giây2019-11-28 18:05:51 1 Xem bài làm
6 Vương Tử Yết10 1 phút - 25 giây2019-11-15 21:45:00 1 Xem bài làm
7 Tư Đồ Thuần10 1 phút - 27 giây2019-10-31 21:05:44 1 Xem bài làm
8 Cristiano Ronaldo10 1 phút - 28 giây2019-11-26 21:11:31 1 Xem bài làm
9 Hà Văn Minh Hiếu10 1 phút - 31 giây2019-11-03 14:50:56 1 Xem bài làm
10 Me10 1 phút - 31 giây2019-11-19 13:06:33 1 Xem bài làm
11 Min Cherry10 1 phút - 32 giây2019-11-04 19:17:30 1 Xem bài làm
12 kakarot10 1 phút - 36 giây2019-10-27 15:07:28 1 Xem bài làm
13 Hoàng Anh10 1 phút - 37 giây2019-11-07 20:18:52 1 Xem bài làm
14 Đỗ Thanh Hải10 1 phút - 37 giây2019-11-04 20:20:32 1 Xem bài làm
15 Phan Linh10 1 phút - 38 giây2019-10-25 18:24:37 1 Xem bài làm
16 Kaitou Kid10 1 phút - 39 giây2019-11-03 09:56:11 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Quốc An Bình10 1 phút - 40 giây2019-11-24 10:28:52 1 Xem bài làm
18 NGUYỄN MINH HOÀNG10 1 phút - 40 giây2019-11-24 21:12:08 1 Xem bài làm
19 MAY MẮN NHẤT TRÊN ĐỜI10 1 phút - 42 giây2019-11-13 14:49:13 1 Xem bài làm
20 Phương 0ke10 1 phút - 42 giây2019-11-23 12:37:04 1 Xem bài làm
21 ღTiểu Muộiღ10 1 phút - 42 giây2019-11-03 20:37:57 1 Xem bài làm
22 ~๖ۣۜXí ๖ۣۜMuội~★๖ۣۜBạ¢ɦღ๖ۣۜTĭêυ★10 1 phút - 43 giây2019-11-10 21:51:35 1 Xem bài làm
23 NGUYỄN HUY ĐỨC DUY10 1 phút - 44 giây2019-11-18 22:07:46 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Đình Hiếu10 1 phút - 44 giây2019-11-30 14:55:47 2 Xem bài làm
25 Grizz 250510 1 phút - 45 giây2019-11-03 20:10:53 1 Xem bài làm
26 Phạm Tùng Dương10 1 phút - 46 giây2019-11-06 23:02:35 1 Xem bài làm
27 NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH 10 1 phút - 46 giây2019-10-27 20:16:04 3 Xem bài làm
28 Lê thiên Kim10 1 phút - 46 giây2019-10-26 20:39:29 1 Xem bài làm
29 GratefulAardvark497010 1 phút - 47 giây2019-11-24 21:36:40 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Huyền Nhi10 1 phút - 48 giây2019-11-07 21:13:34 1 Xem bài làm
31 nguyen hai nam10 1 phút - 48 giây2019-11-22 12:35:55 1 Xem bài làm
32 Diệu Linh10 1 phút - 48 giây2019-10-30 21:07:38 2 Xem bài làm
33 Hắc Tử Minh10 1 phút - 49 giây2019-10-25 19:02:04 1 Xem bài làm
34 DolphinSubjects _10 1 phút - 49 giây2019-11-02 21:22:20 2 Xem bài làm
35 Phạm Tuấn Hùng10 1 phút - 50 giây2019-12-01 13:56:09 1 Xem bài làm
36 Ruby TV10 1 phút - 51 giây2019-11-18 10:14:40 1 Xem bài làm
37 Lê Thiên Kim10 1 phút - 52 giây2019-10-27 21:05:31 1 Xem bài làm
38 sad10 1 phút - 53 giây2019-11-13 18:28:31 1 Xem bài làm
39 Trần Thị Chinh10 1 phút - 54 giây2019-11-19 18:14:01 1 Xem bài làm
40 Ice Bear250510 1 phút - 54 giây2019-10-29 20:44:36 1 Xem bài làm
41 Trần Nam Hải10 1 phút - 55 giây2019-11-04 21:02:17 1 Xem bài làm
42 Tăng Minh Ngọc10 1 phút - 56 giây2019-11-05 22:57:46 2 Xem bài làm
43 ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰10 1 phút - 58 giây2019-10-28 09:20:32 1 Xem bài làm
44 Hà Thái10 1 phút - 58 giây2019-11-18 19:36:38 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Minh Huyền10 2 phút - 0 giây2019-11-15 13:18:33 1 Xem bài làm
46 Quyền Như10 2 phút - 0 giây2019-11-13 10:00:22 1 Xem bài làm
47 tran vu thanh phong10 2 phút - 1 giây2019-12-04 20:20:22 1 Xem bài làm
48 tongbacson10 2 phút - 1 giây2019-11-25 20:05:33 2 Xem bài làm
49 Phạm Anh Quốc10 2 phút - 3 giây2019-11-01 15:56:51 2 Xem bài làm
50 giahuy cao10 2 phút - 6 giây2019-11-27 08:41:51 1 Xem bài làm