Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1188

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 BNC10 0 phút - 56 giây2019-11-19 15:48:49 1 Xem bài làm
2 ^3^hacker✫•°*”˜˜”*°•.¸(๖team lion๖)10 1 phút - 10 giây2019-11-19 09:02:56 1 Xem bài làm
3 ✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 1 phút - 13 giây2019-11-15 08:38:59 4 Xem bài làm
4 Vũ Văn Huy10 1 phút - 14 giây2019-11-02 12:22:46 1 Xem bài làm
5 Lionel Messi10 1 phút - 22 giây2019-11-28 18:05:51 1 Xem bài làm
6 Lưu Ngọc Hải10 1 phút - 23 giây2019-12-09 17:33:18 1 Xem bài làm
7 Lưu Đình Triệu Nữ10 1 phút - 23 giây2019-12-17 21:40:32 1 Xem bài làm
8 Vương Tử Yết10 1 phút - 25 giây2019-11-15 21:45:00 1 Xem bài làm
9 đỗ thu hương10 1 phút - 25 giây2020-01-12 21:11:27 1 Xem bài làm
10 Tư Đồ Thuần10 1 phút - 27 giây2019-10-31 21:05:44 1 Xem bài làm
11 Cristiano Ronaldo10 1 phút - 28 giây2019-11-26 21:11:31 1 Xem bài làm
12 Dương Ngọc Thiện10 1 phút - 31 giây2020-01-04 08:26:41 1 Xem bài làm
13 ︵✿๖ۣۜDư ๖ۣۜHĭệρ‿✿10 1 phút - 31 giây2020-01-05 09:46:38 1 Xem bài làm
14 Hà Văn Minh Hiếu10 1 phút - 31 giây2019-11-03 14:50:56 1 Xem bài làm
15 Me10 1 phút - 31 giây2019-11-19 13:06:33 1 Xem bài làm
16 Min Cherry10 1 phút - 32 giây2019-11-04 19:17:30 1 Xem bài làm
17 lê đức anh10 1 phút - 32 giây2019-12-10 21:26:48 1 Xem bài làm
18 kakarot10 1 phút - 36 giây2019-10-27 15:07:28 1 Xem bài làm
19 Hoàng Anh10 1 phút - 37 giây2019-11-07 20:18:52 1 Xem bài làm
20 Ran Mori Cute 2k810 1 phút - 37 giây2020-01-18 20:36:58 1 Xem bài làm
21 Đỗ Thanh Hải10 1 phút - 37 giây2019-11-04 20:20:32 1 Xem bài làm
22 Phan Linh10 1 phút - 38 giây2019-10-25 18:24:37 1 Xem bài làm
23 Kaitou Kid10 1 phút - 39 giây2019-11-03 09:56:11 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Quốc An Bình10 1 phút - 40 giây2019-11-24 10:28:52 1 Xem bài làm
25 NGUYỄN MINH HOÀNG10 1 phút - 40 giây2019-11-24 21:12:08 1 Xem bài làm
26 huỳnh thị thanh thanh10 1 phút - 41 giây2020-01-24 15:12:44 1 Xem bài làm
27 vuong quoc tung10 1 phút - 41 giây2019-12-22 20:20:47 1 Xem bài làm
28 Đặng Phương Anh10 1 phút - 42 giây2020-01-15 20:35:36 1 Xem bài làm
29 ღTiểu Muộiღ10 1 phút - 42 giây2019-11-03 20:37:57 1 Xem bài làm
30 MAY MẮN NHẤT TRÊN ĐỜI10 1 phút - 42 giây2019-11-13 14:49:13 1 Xem bài làm
31 Phương 0ke10 1 phút - 42 giây2019-11-23 12:37:04 1 Xem bài làm
32 Trần Thị Phương Uyên10 1 phút - 42 giây2019-12-27 21:16:03 1 Xem bài làm
33 văn nguyễn10 1 phút - 42 giây2020-01-12 19:51:03 1 Xem bài làm
34 •๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ10 1 phút - 43 giây2019-11-10 21:51:35 1 Xem bài làm
35 Lưu Quốc Việt10 1 phút - 43 giây2019-12-28 20:29:13 1 Xem bài làm
36 NGUYỄN MINH KHÔI 10 1 phút - 43 giây2020-01-06 18:24:49 1 Xem bài làm
37 NGUYỄN HUY ĐỨC DUY10 1 phút - 44 giây2019-11-18 22:07:46 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Đình Hiếu10 1 phút - 44 giây2019-11-30 14:55:47 2 Xem bài làm
39 Grizz 250510 1 phút - 45 giây2019-11-03 20:10:53 1 Xem bài làm
40 Lê thiên Kim10 1 phút - 46 giây2019-10-26 20:39:29 1 Xem bài làm
41 Phạm Tùng Dương10 1 phút - 46 giây2019-11-06 23:02:35 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Bá Thắng10 1 phút - 46 giây2020-01-20 18:41:20 1 Xem bài làm
43 NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH 10 1 phút - 46 giây2019-10-27 20:16:04 3 Xem bài làm
44 GratefulAardvark497010 1 phút - 47 giây2019-11-24 21:36:40 1 Xem bài làm
45 huỳnh thị thanh thanh10 1 phút - 47 giây2020-01-17 16:38:55 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Huyền Nhi10 1 phút - 48 giây2019-11-07 21:13:34 1 Xem bài làm
47 nguyen hai nam10 1 phút - 48 giây2019-11-22 12:35:55 1 Xem bài làm
48 Bé Mèo Con10 1 phút - 48 giây2020-01-05 07:40:43 1 Xem bài làm
49 Diệu Linh10 1 phút - 48 giây2019-10-30 21:07:38 2 Xem bài làm
50 DolphinSubjects _10 1 phút - 49 giây2019-11-02 21:22:20 2 Xem bài làm