Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 9

Căn bậc hai, căn thức, hệ thức lượng trong tam giác vuông

00:00

Điểm cao:

NGUYỄN HUY HOÀNG
10 điểm
Trần Anh Thư
10 điểm
Bình Trúc
10 điểm
Phùng Trường Anh
10 điểm
Bui Danh
10 điểm

Có 933 người đã làm bài