Lớp 9 - Kiểm tra tháng 9

Căn bậc hai, căn thức, hệ thức lượng trong tam giác vuông

00:00

Điểm cao:

NGUYỄN HUY HOÀNG
10 điểm
Bình Trúc
10 điểm
NGUYỄN CÔNG DUY ANH
10 điểm
Trần Lê Khoa
10 điểm
Trần Quang Vinh
10 điểm

Có 235 người đã làm bài