Lớp 9 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 235

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 NGUYỄN HUY HOÀNG10 2 phút - 0 giây2019-10-09 21:05:50 2 Xem bài làm
2 Bình Trúc10 2 phút - 34 giây2019-09-28 08:28:55 2 Xem bài làm
3 NGUYỄN CÔNG DUY ANH10 2 phút - 51 giây2019-10-01 17:13:02 2 Xem bài làm
4 Trần Lê Khoa10 3 phút - 5 giây2019-10-02 18:55:56 1 Xem bài làm
5 Trần Quang Vinh10 3 phút - 29 giây2019-10-19 20:26:42 1 Xem bài làm
6 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh10 3 phút - 40 giây2019-10-12 20:52:10 2 Xem bài làm
7 Trần Nam Hải10 3 phút - 52 giây2019-10-31 15:56:47 1 Xem bài làm
8 Trần Hậu Công10 3 phút - 52 giây2019-10-29 21:18:40 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Ngọc Thơ10 3 phút - 55 giây2019-10-31 03:29:39 1 Xem bài làm
10 DORAPAN10 4 phút - 28 giây2019-09-29 16:30:33 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Anh Thy10 4 phút - 45 giây2019-10-01 14:33:57 1 Xem bài làm
12 Cao Tiến Đăng10 4 phút - 45 giây2019-10-17 20:48:39 1 Xem bài làm
13 Shinichi Kudo10 4 phút - 56 giây2019-10-11 19:52:05 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Duy Quang Thắng10 5 phút - 13 giây2019-10-22 21:21:14 1 Xem bài làm
15 nguyễn phương anh10 5 phút - 37 giây2019-10-14 20:53:05 1 Xem bài làm
16 Đại Ngọc10 5 phút - 40 giây2019-10-11 17:59:01 1 Xem bài làm
17 Phan Võ Thị Thảo Nguyên10 5 phút - 41 giây2019-10-05 20:33:45 1 Xem bài làm
18 Phạm Viêt Hùng10 6 phút - 22 giây2019-11-03 20:44:53 1 Xem bài làm
19 Trương Thị Cẩm10 6 phút - 34 giây2019-10-26 20:54:12 1 Xem bài làm
20 bảo cfm bùi10 6 phút - 53 giây2019-11-15 22:13:46 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Trần Uyển Đình10 6 phút - 55 giây2019-11-23 22:27:10 4 Xem bài làm
22 Vũ Tiến Manh10 6 phút - 58 giây2019-10-03 18:07:58 1 Xem bài làm
23 Tân10 7 phút - 26 giây2019-11-24 13:10:18 1 Xem bài làm
24 Phan Võ Thị Thảo Nguyên10 7 phút - 38 giây2019-10-05 19:48:21 1 Xem bài làm
25 poke mon10 7 phút - 50 giây2019-09-27 21:26:13 1 Xem bài làm
26 daithugiang10 7 phút - 58 giây2019-10-31 15:57:04 1 Xem bài làm
27 thinh mai10 8 phút - 39 giây2019-11-06 11:06:17 1 Xem bài làm
28 dang ha10 9 phút - 57 giây2019-09-28 20:42:16 1 Xem bài làm
29 Trần mạnh Hùng10 10 phút - 19 giây2019-10-22 21:17:07 1 Xem bài làm
30 Huỳnh Nhật Trung10 11 phút - 41 giây2019-11-23 18:13:07 1 Xem bài làm
31 Vu THien Ly10 11 phút - 53 giây2019-11-20 21:14:45 1 Xem bài làm
32 nam 10 26 phút - 8 giây2019-10-29 14:55:33 1 Xem bài làm
33 Krissy9.5 2 phút - 53 giây2019-11-24 10:54:33 1 Xem bài làm
34 Vương Minh9.5 2 phút - 54 giây2019-10-19 17:35:45 2 Xem bài làm
35 Mộc Miên9.5 4 phút - 7 giây2019-11-18 19:56:17 1 Xem bài làm
36 giang4959.5 5 phút - 35 giây2019-10-04 21:11:19 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thúy9.5 6 phút - 31 giây2019-11-07 20:08:30 1 Xem bài làm
38 Nhi Nguyễn9.5 7 phút - 22 giây2019-10-18 08:52:04 1 Xem bài làm
39 Đồng Minh Đức9.5 7 phút - 22 giây2019-11-13 16:18:07 1 Xem bài làm
40 Nguyen thuy linh9.5 8 phút - 0 giây2019-11-28 20:00:26 1 Xem bài làm
41 Đỗ Lê Thanh Thảo9.5 8 phút - 41 giây2019-10-06 16:36:02 1 Xem bài làm
42 ღᏠᎮღ🆃🆄ấ🅽ঔ 🅽🅰🅼ঌ9.5 8 phút - 49 giây2019-09-26 20:49:59 1 Xem bài làm
43 Trần Tiên9.5 8 phút - 57 giây2019-10-24 20:45:15 1 Xem bài làm
44 NGÔ KỲ PHONG9.5 9 phút - 55 giây2019-09-27 17:16:08 1 Xem bài làm
45 nguyen thien my9.5 11 phút - 18 giây2019-10-06 16:28:17 1 Xem bài làm
46 Cgss9.5 11 phút - 37 giây2019-12-01 21:26:09 1 Xem bài làm
47 nguyen van hoang9 3 phút - 5 giây2019-11-15 20:11:24 1 Xem bài làm
48 Mansaian9 3 phút - 43 giây2019-10-28 14:51:52 1 Xem bài làm
49 LÊ QUANG HẢI9 3 phút - 43 giây2019-10-29 10:31:04 1 Xem bài làm
50 tran thu phuong9 4 phút - 10 giây2019-10-06 15:30:37 1 Xem bài làm