Lớp 9 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 257

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 NGUYỄN HUY HOÀNG10 2 phút - 0 giây2019-10-09 21:05:50 2 Xem bài làm
2 Bình Trúc10 2 phút - 34 giây2019-09-28 08:28:55 2 Xem bài làm
3 NGUYỄN CÔNG DUY ANH10 2 phút - 51 giây2019-10-01 17:13:02 2 Xem bài làm
4 Trần Lê Khoa10 3 phút - 5 giây2019-10-02 18:55:56 1 Xem bài làm
5 ︵✿๖ۣۜDư ๖ۣۜHĭệρ‿✿10 3 phút - 20 giây2020-01-05 09:32:48 1 Xem bài làm
6 Trần Quang Vinh10 3 phút - 29 giây2019-10-19 20:26:42 1 Xem bài làm
7 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh10 3 phút - 40 giây2019-10-12 20:52:10 2 Xem bài làm
8 Trần Hậu Công10 3 phút - 52 giây2019-10-29 21:18:40 1 Xem bài làm
9 Trần Nam Hải10 3 phút - 52 giây2019-10-31 15:56:47 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Ngọc Thơ10 3 phút - 55 giây2019-10-31 03:29:39 1 Xem bài làm
11 nguyễn đức mạnh10 4 phút - 20 giây2020-01-01 21:42:31 1 Xem bài làm
12 DORAPAN10 4 phút - 28 giây2019-09-29 16:30:33 1 Xem bài làm
13 Cao Tiến Đăng10 4 phút - 45 giây2019-10-17 20:48:39 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Anh Thy10 4 phút - 45 giây2019-10-01 14:33:57 1 Xem bài làm
15 Shinichi Kudo10 4 phút - 56 giây2019-10-11 19:52:05 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Duy Quang Thắng10 5 phút - 13 giây2019-10-22 21:21:14 1 Xem bài làm
17 nguyễn phương anh10 5 phút - 37 giây2019-10-14 20:53:05 1 Xem bài làm
18 Đại Ngọc10 5 phút - 40 giây2019-10-11 17:59:01 1 Xem bài làm
19 Phan Võ Thị Thảo Nguyên10 5 phút - 41 giây2019-10-05 20:33:45 1 Xem bài làm
20 chu thu giang10 6 phút - 7 giây2019-12-15 20:05:40 1 Xem bài làm
21 Phạm Viêt Hùng10 6 phút - 22 giây2019-11-03 20:44:53 1 Xem bài làm
22 Trương Thị Cẩm10 6 phút - 34 giây2019-10-26 20:54:12 1 Xem bài làm
23 bảo cfm bùi10 6 phút - 53 giây2019-11-15 22:13:46 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Trần Uyển Đình10 6 phút - 55 giây2019-11-23 22:27:10 4 Xem bài làm
25 Vũ Tiến Manh10 6 phút - 58 giây2019-10-03 18:07:58 1 Xem bài làm
26 Tân10 7 phút - 26 giây2019-11-24 13:10:18 1 Xem bài làm
27 Phan Võ Thị Thảo Nguyên10 7 phút - 38 giây2019-10-05 19:48:21 1 Xem bài làm
28 poke mon10 7 phút - 50 giây2019-09-27 21:26:13 1 Xem bài làm
29 daithugiang10 7 phút - 58 giây2019-10-31 15:57:04 1 Xem bài làm
30 thinh mai10 8 phút - 39 giây2019-11-06 11:06:17 1 Xem bài làm
31 dang ha10 9 phút - 57 giây2019-09-28 20:42:16 1 Xem bài làm
32 Trần mạnh Hùng10 10 phút - 19 giây2019-10-22 21:17:07 1 Xem bài làm
33 Huỳnh Nhật Trung10 11 phút - 41 giây2019-11-23 18:13:07 1 Xem bài làm
34 Vu THien Ly10 11 phút - 53 giây2019-11-20 21:14:45 1 Xem bài làm
35 Hà Thu Hoài10 16 phút - 47 giây2019-12-25 21:06:03 1 Xem bài làm
36 nam 10 26 phút - 8 giây2019-10-29 14:55:33 1 Xem bài làm
37 Krissy9.5 2 phút - 53 giây2019-11-24 10:54:33 1 Xem bài làm
38 Vương Minh9.5 2 phút - 54 giây2019-10-19 17:35:45 2 Xem bài làm
39 Mộc Miên9.5 4 phút - 7 giây2019-11-18 19:56:17 1 Xem bài làm
40 giang4959.5 5 phút - 35 giây2019-10-04 21:11:19 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thúy9.5 6 phút - 31 giây2019-11-07 20:08:30 1 Xem bài làm
42 Nhi Nguyễn9.5 7 phút - 22 giây2019-10-18 08:52:04 1 Xem bài làm
43 Đồng Minh Đức9.5 7 phút - 22 giây2019-11-13 16:18:07 1 Xem bài làm
44 Nguyen thuy linh9.5 8 phút - 0 giây2019-11-28 20:00:26 1 Xem bài làm
45 Đỗ Lê Thanh Thảo9.5 8 phút - 41 giây2019-10-06 16:36:02 1 Xem bài làm
46 ღᏠᎮღ🆃🆄ấ🅽ঔ 🅽🅰🅼ঌ_[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__9.5 8 phút - 49 giây2019-09-26 20:49:59 1 Xem bài làm
47 Trần Tiên9.5 8 phút - 57 giây2019-10-24 20:45:15 1 Xem bài làm
48 NGÔ KỲ PHONG9.5 9 phút - 55 giây2019-09-27 17:16:08 1 Xem bài làm
49 nguyen thien my9.5 11 phút - 18 giây2019-10-06 16:28:17 1 Xem bài làm
50 Cgss9.5 11 phút - 37 giây2019-12-01 21:26:09 1 Xem bài làm