Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 933

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 NGUYỄN HUY HOÀNG10 2 phút - 0 giây2019-10-09 21:05:50 2 Xem bài làm
2 Trần Anh Thư10 2 phút - 22 giây2020-04-21 20:38:25 3 Xem bài làm
3 Bình Trúc10 2 phút - 34 giây2019-09-28 08:28:55 2 Xem bài làm
4 Phùng Trường Anh10 2 phút - 37 giây2020-04-12 13:14:04 1 Xem bài làm
5 Bui Danh10 2 phút - 41 giây2020-03-13 21:43:56 1 Xem bài làm
6 Trần Trọng Khoa10 2 phút - 41 giây2020-08-05 15:22:53 4 Xem bài làm
7 Phạm Tuấn Lộc10 2 phút - 47 giây2020-04-07 07:42:12 1 Xem bài làm
8 NGUYỄN CÔNG DUY ANH10 2 phút - 51 giây2019-10-01 17:13:02 2 Xem bài làm
9 Du Hiep10 2 phút - 58 giây2020-03-30 15:07:48 1 Xem bài làm
10 Vũ Đức Việt10 3 phút - 2 giây2020-04-16 20:21:12 1 Xem bài làm
11 Trần Lê Khoa10 3 phút - 5 giây2019-10-02 18:55:56 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Nụ10 3 phút - 12 giây2020-05-12 21:11:33 1 Xem bài làm
13 Giá Thị Hoài Ngọc10 3 phút - 19 giây2020-04-06 11:01:02 2 Xem bài làm
14 ︵✿๖ۣۜDư ๖ۣۜHĭệρ‿✿10 3 phút - 20 giây2020-01-05 09:32:48 1 Xem bài làm
15 Phạm Tuấn Lộc10 3 phút - 20 giây2020-03-28 10:29:39 2 Xem bài làm
16 Đỗ Thục Anh10 3 phút - 21 giây2020-05-04 16:41:25 1 Xem bài làm
17 Trần Hà Thu10 3 phút - 23 giây2020-04-26 20:04:47 1 Xem bài làm
18 te thien dai thanh10 3 phút - 23 giây2020-02-10 21:18:27 2 Xem bài làm
19 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 3 phút - 24 giây2020-02-06 21:48:55 1 Xem bài làm
20 Trần Quang Vinh10 3 phút - 29 giây2019-10-19 20:26:42 1 Xem bài làm
21 @@ Kamado Tanjirou @@10 3 phút - 29 giây2020-03-19 18:31:00 1 Xem bài làm
22 Lê Khánh Linh10 3 phút - 29 giây2020-03-14 20:51:47 3 Xem bài làm
23 ╚»✡╚»★«╝✡«╝10 3 phút - 40 giây2020-03-10 21:16:29 1 Xem bài làm
24 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh10 3 phút - 40 giây2019-10-12 20:52:10 2 Xem bài làm
25 Ngo Quy Long10 3 phút - 49 giây2020-04-04 14:23:23 1 Xem bài làm
26 HuynhTanHieu10 3 phút - 49 giây2020-05-03 11:53:18 1 Xem bài làm
27 tran cam tu10 3 phút - 50 giây2020-04-01 17:45:28 2 Xem bài làm
28 Trần Hậu Công10 3 phút - 52 giây2019-10-29 21:18:40 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Ngọc Thơ10 3 phút - 55 giây2019-10-31 03:29:39 1 Xem bài làm
30 Lê Thị Mai Phương10 4 phút - 3 giây2020-03-23 11:41:09 2 Xem bài làm
31 Nguyễn thu Hằng10 4 phút - 15 giây2020-03-17 22:23:09 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Minh Quang10 4 phút - 15 giây2020-04-16 22:43:24 1 Xem bài làm
33 nguyễn đức mạnh10 4 phút - 20 giây2020-01-01 21:42:31 1 Xem bài làm
34 Trần Trung Kiên10 4 phút - 22 giây2020-03-21 21:03:44 1 Xem bài làm
35 Hoàng Quang Ngọc10 4 phút - 24 giây2020-04-13 21:18:29 1 Xem bài làm
36 Trương Đỗ Minh Thư10 4 phút - 25 giây2020-03-21 12:23:44 5 Xem bài làm
37 DORAPAN10 4 phút - 28 giây2019-09-29 16:30:33 1 Xem bài làm
38 Ngô Hoàng Mai10 4 phút - 33 giây2020-03-17 10:10:12 1 Xem bài làm
39 Đào Gia Hoan10 4 phút - 35 giây2020-04-13 08:48:42 1 Xem bài làm
40 Đàm Hồng Dương10 4 phút - 36 giây2020-04-03 20:04:45 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Mai Linh10 4 phút - 37 giây2020-03-31 12:22:08 1 Xem bài làm
42 Chu Thạch Bảo Linh10 4 phút - 39 giây2020-04-21 19:48:04 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thị Lan Anh10 4 phút - 42 giây2020-02-05 20:26:30 1 Xem bài làm
44 Tran Van Toan10 4 phút - 45 giây2020-04-08 10:33:42 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Anh Thy10 4 phút - 45 giây2019-10-01 14:33:57 1 Xem bài làm
46 Cao Tiến Đăng10 4 phút - 45 giây2019-10-17 20:48:39 1 Xem bài làm
47 Vũ Hải Nhi10 4 phút - 46 giây2020-04-14 14:21:41 1 Xem bài làm
48 Vũ Hồng Quang10 4 phút - 50 giây2020-03-15 20:46:53 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Thị Hồng Thúy10 4 phút - 51 giây2020-04-07 21:39:52 1 Xem bài làm
50 Hoàng Thị Yến Nhi10 4 phút - 55 giây2020-03-22 20:41:08 1 Xem bài làm