Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"3\",\"4\",\"5\",\"4\",\"5\",\"6\"]","9x^3+12x^2","5x^{ }","x^2+y^2","8a^4-a^2-\\frac{3}{2}","[\"0\"]","2xy^2+2xy-12x",[0,2],"114","70",["72","90"],["90","90"]]