Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"2\",\"5\",\"3\",\"3\",\"6\",\"4\"]","10x^3y-14x^2y-4xy","3x^2-5x","x^3+7y^2","-12a^4-13a^2-3","[\"0\"]","-4xy^2+4x-6xy",[3],"106","70",["90","90"],["80","70"]]