Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"5\",\"4\",\"2\",\"6\",\"5\",\"3\"]","-2x^4+3x^2","-x^2-15x","4x^2+4y^3","7a-2a^2+3","[\"0\"]","-9x^2y^2-5xy-\\frac{2}{3}",[3],"114","84",["97","90"],["91","89"]]