Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"4\",\"2\",\"3\",\"5\",\"3\",\"4\"]","4x^2y+16x^3+6xy","-20x","x^2+\\frac{3}{2}y^3","\\frac{7}{2}a-\\frac{3}{2}a^2-1","[\"3\"]","\\frac{13}{2}xy-2x+6xy^2",[0,1,3],"93","72",["118","90"],["135","45"]]