Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"4\",\"3\",\"2\",\"5\",\"4\",\"3\"]","6x^2y^2+21x^2y-6xy^2","-56x","-5x^2=y^2","-2a^3+8a^2-\\frac{22}{3}a-\\frac{4}{3}","[\"0\"]","6x^2+xy-2y^2",[0,3],"84","84",["94","79"],""]