Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 129 người đã làm bài

[]
["[\"4\",\"5\",\"3\",\"5\",\"6\",\"4\"]","6x^3-5x^2","-22x","-2x^2+y^3","-6a^2-15a-6","[\"0\"]","9x+4xy^2+9xy",[1,3],"110","105",["103","90"],["108","72"]]