Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 117

Dưới đây là danh sách 25 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê Tuấn Sơn10 8 phút - 26 giây2019-09-29 09:13:33 1 Xem bài làm
2 nhk9.5 12 phút - 32 giây2019-09-30 12:09:50 1 Xem bài làm
3 Trinh Thi Thanh Hang9 5 phút - 16 giây2019-10-21 20:25:22 1 Xem bài làm
4 Quân Tạ Minh9 5 phút - 59 giây2019-10-09 20:17:25 1 Xem bài làm
5 Trân Trần9 7 phút - 14 giây2019-11-01 20:45:36 1 Xem bài làm
6 Phan Hải Đăng9 7 phút - 27 giây2019-10-23 19:47:46 1 Xem bài làm
7 duongmai1219 15 phút - 45 giây2019-11-29 20:51:32 1 Xem bài làm
8 manh truong9 21 phút - 40 giây2019-10-03 20:11:59 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Bảo Ngân8.5 7 phút - 40 giây2019-10-24 21:54:27 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thanh Ngọc8.5 14 phút - 37 giây2019-09-30 21:05:45 1 Xem bài làm
11 Ngô Lê Hải Anh8.5 14 phút - 45 giây2019-10-06 21:09:04 1 Xem bài làm
12 Vũ Văn Hiếu8.5 15 phút - 23 giây2019-09-29 08:28:26 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Huy Văn8.5 16 phút - 0 giây2019-10-05 11:27:09 1 Xem bài làm
14 Trần Hoàng Minh8.5 17 phút - 47 giây2019-10-14 20:37:02 1 Xem bài làm
15 Bùi Minh Gia Tuấn8 9 phút - 13 giây2019-10-02 17:52:12 1 Xem bài làm
16 Phạm Thị Duyên8 9 phút - 22 giây2019-09-29 20:26:59 1 Xem bài làm
17 Phan Viết Dụng8 9 phút - 49 giây2019-10-08 18:30:09 1 Xem bài làm
18 Bùi Minh Tuyển8 11 phút - 19 giây2019-10-22 18:22:43 1 Xem bài làm
19 hoàng văn huy8 25 phút - 25 giây2019-11-05 19:52:36 1 Xem bài làm
20 Trần Nguyễn Việt Hoàng 7.5 6 phút - 55 giây2019-10-21 20:58:15 1 Xem bài làm
21 Trần Quang Vinh7.5 8 phút - 32 giây2019-11-14 21:27:26 1 Xem bài làm
22 Lê Ngọc Quí7.5 10 phút - 15 giây2019-10-12 18:58:46 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Nhung7.5 13 phút - 24 giây2019-09-28 20:45:02 1 Xem bài làm
24 NGUYỄN HỒNG KIÊN 7.5 15 phút - 18 giây2019-10-08 19:46:41 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Ngọc Minh7.5 20 phút - 37 giây2019-11-17 18:23:44 1 Xem bài làm