Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 412

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 PHÁO THẦN TÀI10 3 phút - 15 giây2020-08-09 16:05:55 1 Xem bài làm
2 Bùi Đức Tiến10 6 phút - 28 giây2020-04-20 15:55:50 1 Xem bài làm
3 Trần Vũ Hoàng Oanh10 7 phút - 28 giây2020-04-09 13:42:55 1 Xem bài làm
4 Nguyên Minh Ha10 7 phút - 56 giây2020-04-18 15:49:42 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thái Sơn ( học siêu ngu và dốt nhất lớp)10 8 phút - 17 giây2020-07-31 21:36:48 3 Xem bài làm
6 Lê Tuấn Sơn10 8 phút - 26 giây2019-09-29 09:13:33 1 Xem bài làm
7 Ngô Nhất Minh10 9 phút - 33 giây2020-02-22 22:21:55 1 Xem bài làm
8 Phạm Thành Đạt10 10 phút - 0 giây2020-04-18 20:12:39 1 Xem bài làm
9 Đặng Khánh Linh10 10 phút - 36 giây2020-03-15 15:40:11 1 Xem bài làm
10 Lê Thị Nguyên10 11 phút - 16 giây2020-04-01 20:41:26 1 Xem bài làm
11 Lê Nguyễn Hà Phương10 11 phút - 19 giây2020-04-06 10:39:09 1 Xem bài làm
12 Trần Thái Nhi10 11 phút - 22 giây2020-04-02 21:32:02 1 Xem bài làm
13 Đỗ Như Yên10 11 phút - 59 giây2020-04-05 15:16:03 2 Xem bài làm
14 Hứa Đức Chính10 12 phút - 4 giây2020-04-05 12:50:28 1 Xem bài làm
15 Trần Đô Nhật Hoàng10 15 phút - 1 giây2020-06-23 15:16:38 1 Xem bài làm
16 Lê Nhất Khải10 18 phút - 49 giây2020-02-21 17:53:09 1 Xem bài làm
17 Trinh quang huy9.5 3 phút - 11 giây2020-08-04 15:54:50 1 Xem bài làm
18 Jim Hoàng9.5 5 phút - 43 giây2020-08-02 15:31:19 1 Xem bài làm
19 ddaof thanh hoa9.5 9 phút - 20 giây2020-04-19 15:22:46 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thanh Sang9.5 9 phút - 53 giây2020-03-17 16:13:07 1 Xem bài làm
21 Vũ Hương Mai9.5 10 phút - 26 giây2020-04-09 09:02:08 1 Xem bài làm
22 Bùi Nam Hải9.5 11 phút - 25 giây2020-04-18 18:44:43 1 Xem bài làm
23 long đỗ văn9.5 11 phút - 45 giây2020-03-17 20:54:04 1 Xem bài làm
24 NHK9.5 12 phút - 32 giây2019-09-30 12:09:50 1 Xem bài làm
25 hồ viết mạnh9.5 15 phút - 45 giây2020-03-20 19:53:14 1 Xem bài làm
26 nguyễn nam9.5 17 phút - 37 giây2020-03-24 14:56:02 1 Xem bài làm
27 Trần Thị Hoài An9.5 18 phút - 38 giây2020-04-25 21:51:38 1 Xem bài làm
28 Hoàng Cadic9 4 phút - 41 giây2020-08-02 15:49:29 1 Xem bài làm
29 Hoàng Văn Tùng9 5 phút - 2 giây2020-08-02 16:03:39 1 Xem bài làm
30 Hoàng Thị Thanh Tâm9 5 phút - 13 giây2020-03-31 12:54:17 2 Xem bài làm
31 Trinh Thi Thanh Hang9 5 phút - 16 giây2019-10-21 20:25:22 1 Xem bài làm
32 Monkey D Luffy9 5 phút - 28 giây2020-08-09 20:32:34 1 Xem bài làm
33 Quân Tạ Minh9 5 phút - 59 giây2019-10-09 20:17:25 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Huy Hoàng9 6 phút - 24 giây2019-12-22 15:29:24 1 Xem bài làm
35 Trân Trần9 7 phút - 14 giây2019-11-01 20:45:36 1 Xem bài làm
36 Phan Hải Đăng9 7 phút - 27 giây2019-10-23 19:47:46 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Tiến Lưỡng9 8 phút - 7 giây2020-04-21 11:15:06 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Tân Qunag9 8 phút - 14 giây2020-04-14 10:03:20 1 Xem bài làm
39 Kai...9 8 phút - 16 giây2020-04-08 12:18:15 1 Xem bài làm
40 Jim Kakarot9 8 phút - 44 giây2020-08-02 15:41:32 1 Xem bài làm
41 Dương Quang Minh9 9 phút - 17 giây2020-04-05 20:12:50 1 Xem bài làm
42 Hoàng Tùng9 9 phút - 34 giây2020-08-01 09:22:44 1 Xem bài làm
43 Bùi Thị Thanh Chúc9 9 phút - 43 giây2020-04-08 14:39:11 1 Xem bài làm
44 Linh Nguyễn9 9 phút - 48 giây2020-04-19 17:06:07 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thu Hiền9 9 phút - 53 giây2020-04-19 13:00:24 1 Xem bài làm
46 Đinh Hoàng Long9 10 phút - 6 giây2020-04-12 19:56:07 1 Xem bài làm
47 Tạ Minh Phương Hà9 10 phút - 13 giây2020-03-28 11:37:46 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Quỳnh9 10 phút - 14 giây2020-03-24 16:30:34 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Hoài Thương9 11 phút - 52 giây2020-03-17 13:59:10 1 Xem bài làm
50 Bùi Đức Tiến9 11 phút - 56 giây2020-04-19 14:30:10 1 Xem bài làm