Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 129

Dưới đây là danh sách 27 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê Tuấn Sơn10 8 phút - 26 giây2019-09-29 09:13:33 1 Xem bài làm
2 nhk9.5 12 phút - 32 giây2019-09-30 12:09:50 1 Xem bài làm
3 Trinh Thi Thanh Hang9 5 phút - 16 giây2019-10-21 20:25:22 1 Xem bài làm
4 Quân Tạ Minh9 5 phút - 59 giây2019-10-09 20:17:25 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Huy Hoàng9 6 phút - 24 giây2019-12-22 15:29:24 1 Xem bài làm
6 Trân Trần9 7 phút - 14 giây2019-11-01 20:45:36 1 Xem bài làm
7 Phan Hải Đăng9 7 phút - 27 giây2019-10-23 19:47:46 1 Xem bài làm
8 duongmai1219 15 phút - 45 giây2019-11-29 20:51:32 1 Xem bài làm
9 manh truong9 21 phút - 40 giây2019-10-03 20:11:59 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Bảo Ngân8.5 7 phút - 40 giây2019-10-24 21:54:27 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thanh Ngọc8.5 14 phút - 37 giây2019-09-30 21:05:45 1 Xem bài làm
12 Ngô Lê Hải Anh8.5 14 phút - 45 giây2019-10-06 21:09:04 1 Xem bài làm
13 Vũ Văn Hiếu8.5 15 phút - 23 giây2019-09-29 08:28:26 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Huy Văn8.5 16 phút - 0 giây2019-10-05 11:27:09 1 Xem bài làm
15 Trần Hoàng Minh8.5 17 phút - 47 giây2019-10-14 20:37:02 1 Xem bài làm
16 Hoàng Thị Như Quỳnh8.5 22 phút - 2 giây2020-01-04 21:37:44 1 Xem bài làm
17 Bùi Minh Gia Tuấn8 9 phút - 13 giây2019-10-02 17:52:12 1 Xem bài làm
18 Phạm Thị Duyên8 9 phút - 22 giây2019-09-29 20:26:59 1 Xem bài làm
19 Phan Viết Dụng8 9 phút - 49 giây2019-10-08 18:30:09 1 Xem bài làm
20 Bùi Minh Tuyển8 11 phút - 19 giây2019-10-22 18:22:43 1 Xem bài làm
21 hoàng văn huy8 25 phút - 25 giây2019-11-05 19:52:36 1 Xem bài làm
22 Trần Nguyễn Việt Hoàng 7.5 6 phút - 55 giây2019-10-21 20:58:15 1 Xem bài làm
23 Trần Quang Vinh7.5 8 phút - 32 giây2019-11-14 21:27:26 1 Xem bài làm
24 Lê Ngọc Quí7.5 10 phút - 15 giây2019-10-12 18:58:46 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Nhung7.5 13 phút - 24 giây2019-09-28 20:45:02 1 Xem bài làm
26 NGUYỄN HỒNG KIÊN 7.5 15 phút - 18 giây2019-10-08 19:46:41 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Ngọc Minh7.5 20 phút - 37 giây2019-11-17 18:23:44 1 Xem bài làm