Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 386

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Chu Công Đức10 4 phút - 4 giây2019-10-29 19:01:01 1 Xem bài làm
2 The First10 4 phút - 33 giây2019-10-21 20:02:06 1 Xem bài làm
3 Phan Tấn Dũng10 4 phút - 34 giây2020-01-12 20:41:14 1 Xem bài làm
4 Hoàng Minh Sang10 4 phút - 36 giây2020-01-08 17:43:10 1 Xem bài làm
5 ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡10 4 phút - 47 giây2019-10-19 19:43:34 1 Xem bài làm
6 hazuna10 4 phút - 54 giây2019-10-16 20:30:41 1 Xem bài làm
7 Trần Nhất Anh10 4 phút - 54 giây2019-10-18 20:31:46 1 Xem bài làm
8 An Vy10 5 phút - 7 giây2020-01-16 22:59:12 1 Xem bài làm
9 Lê Phi Truyền10 5 phút - 13 giây2019-10-19 16:52:42 1 Xem bài làm
10 Mai Lê Hiền Anh10 5 phút - 29 giây2019-10-06 16:51:19 1 Xem bài làm
11 Kuroko Tetsuya10 6 phút - 10 giây2019-10-13 15:47:53 1 Xem bài làm
12 Mai Anh Tuấn10 6 phút - 46 giây2019-10-03 20:01:02 1 Xem bài làm
13 10 6 phút - 48 giây2019-09-30 20:08:41 1 Xem bài làm
14 le ngoc han10 7 phút - 3 giây2019-10-20 18:02:55 1 Xem bài làm
15 Sabofans10 7 phút - 39 giây2019-10-03 21:45:12 1 Xem bài làm
16 T.Anh 2K7(siêu quậy)10 8 phút - 37 giây2019-11-14 13:45:47 1 Xem bài làm
17 Lê Minh Ngọc10 8 phút - 54 giây2019-10-21 19:48:58 1 Xem bài làm
18 NGUYỄN HUY ĐĂNG10 34 phút - 3 giây2019-11-01 18:09:10 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Đình Thịnh9.5 7 phút - 22 giây2019-10-15 11:24:26 1 Xem bài làm
20 Thánh Nô nguy hiểm9 2 phút - 56 giây2019-12-03 18:00:42 1 Xem bài làm
21 ♡๖ۣۜNɠυүễηღ๖ۣۜDươηgღ๖ۣۜYếnღ๖ۣۜNɠọ¢♡9 3 phút - 45 giây2019-12-02 15:39:31 1 Xem bài làm
22 vô danh9 3 phút - 57 giây2019-11-04 20:04:26 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Duy Thịnh9 4 phút - 8 giây2019-10-22 20:23:49 1 Xem bài làm
24 Me9 4 phút - 25 giây2020-01-20 17:01:04 1 Xem bài làm
25 hatake kakashi9 4 phút - 35 giây2020-01-16 19:10:06 1 Xem bài làm
26 Hắc Ngọc Thịnh9 4 phút - 36 giây2019-12-05 21:19:13 1 Xem bài làm
27 Nguyen Vũ Huân9 4 phút - 37 giây2019-09-30 21:41:37 1 Xem bài làm
28 Kato kid9 4 phút - 40 giây2019-09-28 21:44:08 1 Xem bài làm
29 Phạm Thành Đông9 4 phút - 46 giây2019-12-17 20:18:10 1 Xem bài làm
30 Nghiêm Phương Anh9 4 phút - 49 giây2019-09-26 05:09:58 1 Xem bài làm
31 Phạm Liên Hoa9 5 phút - 0 giây2019-10-11 20:13:48 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Huy9 5 phút - 2 giây2019-10-16 19:30:22 1 Xem bài làm
33 Elena9 5 phút - 23 giây2019-10-13 14:38:24 1 Xem bài làm
34 nguyen duc tai9 5 phút - 31 giây2019-09-25 21:23:08 1 Xem bài làm
35 Vũ Hải Lâm9 5 phút - 41 giây2019-10-07 22:09:50 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Ngọc Hùng9 5 phút - 45 giây2019-11-24 20:46:06 1 Xem bài làm
37 TRẦN THUỲ DƯƠNG9 5 phút - 46 giây2019-12-01 14:52:24 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Quang Minh9 5 phút - 50 giây2019-10-11 20:28:50 1 Xem bài làm
39 yjmyjmyjmyjm9 5 phút - 50 giây2019-10-17 21:41:16 1 Xem bài làm
40 nguyendangnguyen9 5 phút - 57 giây2019-10-17 20:57:13 1 Xem bài làm
41 Lê Tuấn Sơn9 6 phút - 11 giây2019-09-29 09:04:35 1 Xem bài làm
42 Đinh Anh Thư9 6 phút - 11 giây2019-10-30 16:55:48 1 Xem bài làm
43 lê kim phượng9 6 phút - 13 giây2019-10-02 19:32:41 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Minh Sơn9 6 phút - 13 giây2019-11-17 21:54:56 1 Xem bài làm
45 Kaito Kid9 6 phút - 13 giây2020-01-06 19:31:17 1 Xem bài làm
46 nguyen van duy9 6 phút - 15 giây2019-09-27 20:20:58 1 Xem bài làm
47 Tư Đồ Thuần9 6 phút - 18 giây2019-11-10 22:24:56 1 Xem bài làm
48 vuhatamdan9 6 phút - 21 giây2019-10-02 20:54:14 1 Xem bài làm
49 nguyễn thị công9 6 phút - 21 giây2019-10-20 19:42:48 1 Xem bài làm
50 Công Tử9 6 phút - 30 giây2019-10-04 20:18:15 1 Xem bài làm