Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 350

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Chu Công Đức10 4 phút - 4 giây2019-10-29 19:01:01 1 Xem bài làm
2 The First10 4 phút - 33 giây2019-10-21 20:02:06 1 Xem bài làm
3 Công Tử10 4 phút - 47 giây2019-10-19 19:43:34 1 Xem bài làm
4 hazuna10 4 phút - 54 giây2019-10-16 20:30:41 1 Xem bài làm
5 Trần Nhất Anh10 4 phút - 54 giây2019-10-18 20:31:46 1 Xem bài làm
6 Lê Phi Truyền10 5 phút - 13 giây2019-10-19 16:52:42 1 Xem bài làm
7 Mai Lê Hiền Anh10 5 phút - 29 giây2019-10-06 16:51:19 1 Xem bài làm
8 Kuroko Tetsuya10 6 phút - 10 giây2019-10-13 15:47:53 1 Xem bài làm
9 Mai Anh Tuấn10 6 phút - 46 giây2019-10-03 20:01:02 1 Xem bài làm
10 10 6 phút - 48 giây2019-09-30 20:08:41 1 Xem bài làm
11 le ngoc han10 7 phút - 3 giây2019-10-20 18:02:55 1 Xem bài làm
12 Sabofans10 7 phút - 39 giây2019-10-03 21:45:12 1 Xem bài làm
13 T.Anh 2K7(siêu quậy)10 8 phút - 37 giây2019-11-14 13:45:47 1 Xem bài làm
14 Lê Minh Ngọc10 8 phút - 54 giây2019-10-21 19:48:58 1 Xem bài làm
15 NGUYỄN HUY ĐĂNG10 34 phút - 3 giây2019-11-01 18:09:10 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Đình Thịnh9.5 7 phút - 22 giây2019-10-15 11:24:26 1 Xem bài làm
17 Thánh Nô nguy hiểm9 2 phút - 56 giây2019-12-03 18:00:42 1 Xem bài làm
18 nguyenduongyenngoc9 3 phút - 45 giây2019-12-02 15:39:31 1 Xem bài làm
19 vô danh9 3 phút - 57 giây2019-11-04 20:04:26 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Duy Thịnh9 4 phút - 8 giây2019-10-22 20:23:49 1 Xem bài làm
21 Hắc Ngọc Thịnh9 4 phút - 36 giây2019-12-05 21:19:13 1 Xem bài làm
22 Nguyen Vũ Huân9 4 phút - 37 giây2019-09-30 21:41:37 1 Xem bài làm
23 Kato kid9 4 phút - 40 giây2019-09-28 21:44:08 1 Xem bài làm
24 Nghiêm Phương Anh9 4 phút - 49 giây2019-09-26 05:09:58 1 Xem bài làm
25 Phạm Liên Hoa9 5 phút - 0 giây2019-10-11 20:13:48 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Huy9 5 phút - 2 giây2019-10-16 19:30:22 1 Xem bài làm
27 Elena9 5 phút - 23 giây2019-10-13 14:38:24 1 Xem bài làm
28 nguyen duc tai9 5 phút - 31 giây2019-09-25 21:23:08 1 Xem bài làm
29 Vũ Hải Lâm9 5 phút - 41 giây2019-10-07 22:09:50 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Ngọc Hùng9 5 phút - 45 giây2019-11-24 20:46:06 1 Xem bài làm
31 TRẦN THUỲ DƯƠNG9 5 phút - 46 giây2019-12-01 14:52:24 1 Xem bài làm
32 yjmyjmyjmyjm9 5 phút - 50 giây2019-10-17 21:41:16 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Quang Minh9 5 phút - 50 giây2019-10-11 20:28:50 1 Xem bài làm
34 nguyendangnguyen9 5 phút - 57 giây2019-10-17 20:57:13 1 Xem bài làm
35 Lê Tuấn Sơn9 6 phút - 11 giây2019-09-29 09:04:35 1 Xem bài làm
36 Đinh Anh Thư9 6 phút - 11 giây2019-10-30 16:55:48 1 Xem bài làm
37 lê kim phượng9 6 phút - 13 giây2019-10-02 19:32:41 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Minh Sơn9 6 phút - 13 giây2019-11-17 21:54:56 1 Xem bài làm
39 nguyen van duy9 6 phút - 15 giây2019-09-27 20:20:58 1 Xem bài làm
40 Tư Đồ Thuần9 6 phút - 18 giây2019-11-10 22:24:56 1 Xem bài làm
41 vuhatamdan9 6 phút - 21 giây2019-10-02 20:54:14 1 Xem bài làm
42 nguyễn thị công9 6 phút - 21 giây2019-10-20 19:42:48 1 Xem bài làm
43 Công Tử9 6 phút - 30 giây2019-10-04 20:18:15 1 Xem bài làm
44 Lê Nguyễn Khánh Linh9 6 phút - 30 giây2019-10-27 13:32:14 1 Xem bài làm
45 Huỳnh Thị Thủy Tiên9 6 phút - 34 giây2019-10-24 08:36:51 1 Xem bài làm
46 Nguyen Hoang Nguyen9 6 phút - 36 giây2019-11-18 20:10:47 1 Xem bài làm
47 tuan9 6 phút - 45 giây2019-10-14 20:18:00 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Phương nguyên9 6 phút - 45 giây2019-10-23 21:30:39 1 Xem bài làm
49 Pham Hung Ba Quoc9 6 phút - 50 giây2019-10-29 21:09:12 1 Xem bài làm
50 nguyen ly binh9 6 phút - 50 giây2019-11-20 15:46:39 1 Xem bài làm