Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1553

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trinh quang huy10 2 phút - 54 giây2020-08-04 16:16:04 1 Xem bài làm
2 Son Gohan10 3 phút - 3 giây2020-03-29 21:10:42 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Đức Trọng10 3 phút - 23 giây2021-03-13 20:13:57 1 Xem bài làm
4 trần quang nhật10 3 phút - 49 giây2020-09-26 15:53:16 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Đình Gia Hưng10 3 phút - 49 giây2021-05-12 22:05:03 1 Xem bài làm
6 Thái Nguyễn Nhật Anh10 3 phút - 54 giây2020-03-20 17:19:29 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Đăng Quân10 3 phút - 54 giây2020-04-04 09:13:41 1 Xem bài làm
8 Chu Công Đức10 4 phút - 4 giây2019-10-29 19:01:01 1 Xem bài làm
9 Vương Bảo Châu10 4 phút - 7 giây2020-04-22 10:31:16 1 Xem bài làm
10 The First10 4 phút - 33 giây2019-10-21 20:02:06 1 Xem bài làm
11 ⚽Trần Quốc🏆Huy🥇10 4 phút - 33 giây2021-07-14 15:19:40 1 Xem bài làm
12 Phan Tấn Dũng10 4 phút - 34 giây2020-01-12 20:41:14 1 Xem bài làm
13 Hoàng Minh Sang10 4 phút - 36 giây2020-01-08 17:43:10 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Lưu Hải Anh10 4 phút - 43 giây2020-03-21 07:37:46 1 Xem bài làm
15 ღŤ.Ť.Đღ10 4 phút - 47 giây2019-10-19 19:43:34 1 Xem bài làm
16 hazuna10 4 phút - 54 giây2019-10-16 20:30:41 1 Xem bài làm
17 Trần Nhất Anh10 4 phút - 54 giây2019-10-18 20:31:46 1 Xem bài làm
18 Yến Nhi Mai10 4 phút - 55 giây2020-09-29 20:10:44 1 Xem bài làm
19 Ninh Đức Quang10 5 phút - 1 giây2021-03-11 20:59:31 1 Xem bài làm
20 Kudo Shinichi10 5 phút - 5 giây2020-06-29 15:14:08 1 Xem bài làm
21 An Vy10 5 phút - 7 giây2020-01-16 22:59:12 1 Xem bài làm
22 Nguyen Quang Huy10 5 phút - 7 giây2020-02-29 08:46:00 1 Xem bài làm
23 A Chicken10 5 phút - 13 giây2019-10-19 16:52:42 1 Xem bài làm
24 Giáp Thị Thủy10 5 phút - 19 giây2021-05-21 23:16:25 1 Xem bài làm
25 Bùi Đỗ Minh Thúy10 5 phút - 23 giây2020-03-20 21:55:54 1 Xem bài làm
26 Hoàng Diệu Diệu10 5 phút - 25 giây2020-03-22 12:13:36 1 Xem bài làm
27 Mai Lê Hiền Anh10 5 phút - 29 giây2019-10-06 16:51:19 1 Xem bài làm
28 Gia Huy Nguyễn Hoàng10 5 phút - 31 giây2020-07-19 07:24:42 1 Xem bài làm
29 Chu Trung Hiếu10 5 phút - 46 giây2020-03-18 16:04:11 1 Xem bài làm
30 Võ Hiền Hoàng10 5 phút - 51 giây2020-02-29 12:21:00 1 Xem bài làm
31 Nguyen Dieu Linh10 5 phút - 57 giây2020-02-17 08:55:31 1 Xem bài làm
32 NGÔ ĐỨC ANH10 6 phút - 1 giây2020-03-14 20:35:43 1 Xem bài làm
33 Kuroko Tetsuya10 6 phút - 10 giây2019-10-13 15:47:53 1 Xem bài làm
34 duong ngoc anh10 6 phút - 16 giây2020-03-15 09:13:39 1 Xem bài làm
35 Mai Anh Tuấn10 6 phút - 46 giây2019-10-03 20:01:02 1 Xem bài làm
36 10 6 phút - 48 giây2019-09-30 20:08:41 1 Xem bài làm
37 Future PlantsTM10 6 phút - 59 giây2020-09-09 18:58:59 1 Xem bài làm
38 Đặng Nhật Minh10 7 phút - 2 giây2020-04-27 09:08:04 1 Xem bài làm
39 Hồ Khánh Vân10 7 phút - 3 giây2021-07-03 20:55:08 4 Xem bài làm
40 le ngoc han10 7 phút - 3 giây2019-10-20 18:02:55 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Trọng Khoa10 7 phút - 23 giây2021-02-21 20:23:33 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Hoàng Hà10 7 phút - 27 giây2020-03-15 20:57:09 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Vũ Hoàng10 7 phút - 28 giây2020-04-18 10:38:24 1 Xem bài làm
44 Phan Trường Sơn10 7 phút - 31 giây2020-04-14 13:25:03 1 Xem bài làm
45 Sabofans10 7 phút - 39 giây2019-10-03 21:45:12 1 Xem bài làm
46 Đỗ Phúc Khang10 7 phút - 57 giây2020-03-20 08:12:17 1 Xem bài làm
47 Đặng Hồ Nhật Huy10 8 phút - 2 giây2020-08-08 09:00:15 1 Xem bài làm
48 Đặng Hoàng Nam10 8 phút - 6 giây2021-01-31 10:17:01 1 Xem bài làm
49 HằngAries10 8 phút - 16 giây2020-03-30 12:08:47 1 Xem bài làm
50 tadangquyen10 8 phút - 24 giây2020-08-27 09:53:28 1 Xem bài làm