Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1021

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trinh quang huy10 2 phút - 54 giây2020-08-04 16:16:04 1 Xem bài làm
2 Son Gohan10 3 phút - 3 giây2020-03-29 21:10:42 1 Xem bài làm
3 Thái Nguyễn Nhật Anh10 3 phút - 54 giây2020-03-20 17:19:29 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Đăng Quân10 3 phút - 54 giây2020-04-04 09:13:41 1 Xem bài làm
5 Chu Công Đức10 4 phút - 4 giây2019-10-29 19:01:01 1 Xem bài làm
6 Vương Bảo Châu10 4 phút - 7 giây2020-04-22 10:31:16 1 Xem bài làm
7 The First10 4 phút - 33 giây2019-10-21 20:02:06 1 Xem bài làm
8 Phan Tấn Dũng10 4 phút - 34 giây2020-01-12 20:41:14 1 Xem bài làm
9 Hoàng Minh Sang10 4 phút - 36 giây2020-01-08 17:43:10 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Lưu Hải Anh10 4 phút - 43 giây2020-03-21 07:37:46 1 Xem bài làm
11 ღŤ.Ť.Đღ10 4 phút - 47 giây2019-10-19 19:43:34 1 Xem bài làm
12 hazuna10 4 phút - 54 giây2019-10-16 20:30:41 1 Xem bài làm
13 Trần Nhất Anh10 4 phút - 54 giây2019-10-18 20:31:46 1 Xem bài làm
14 Kudo Shinichi10 5 phút - 5 giây2020-06-29 15:14:08 1 Xem bài làm
15 An Vy10 5 phút - 7 giây2020-01-16 22:59:12 1 Xem bài làm
16 Nguyen Quang Huy10 5 phút - 7 giây2020-02-29 08:46:00 1 Xem bài làm
17 Lê Phi Truyền10 5 phút - 13 giây2019-10-19 16:52:42 1 Xem bài làm
18 Bùi Đỗ Minh Thúy10 5 phút - 23 giây2020-03-20 21:55:54 1 Xem bài làm
19 Hoàng Diệu Diệu10 5 phút - 25 giây2020-03-22 12:13:36 1 Xem bài làm
20 Mai Lê Hiền Anh10 5 phút - 29 giây2019-10-06 16:51:19 1 Xem bài làm
21 Gia Huy Nguyễn Hoàng10 5 phút - 31 giây2020-07-19 07:24:42 1 Xem bài làm
22 Chu Trung Hiếu10 5 phút - 46 giây2020-03-18 16:04:11 1 Xem bài làm
23 Võ Hiền Hoàng10 5 phút - 51 giây2020-02-29 12:21:00 1 Xem bài làm
24 Nguyen Dieu Linh10 5 phút - 57 giây2020-02-17 08:55:31 1 Xem bài làm
25 NGÔ ĐỨC ANH10 6 phút - 1 giây2020-03-14 20:35:43 1 Xem bài làm
26 Kuroko Tetsuya10 6 phút - 10 giây2019-10-13 15:47:53 1 Xem bài làm
27 duong ngoc anh10 6 phút - 16 giây2020-03-15 09:13:39 1 Xem bài làm
28 Mai Anh Tuấn10 6 phút - 46 giây2019-10-03 20:01:02 1 Xem bài làm
29 10 6 phút - 48 giây2019-09-30 20:08:41 1 Xem bài làm
30 Đặng Nhật Minh10 7 phút - 2 giây2020-04-27 09:08:04 1 Xem bài làm
31 le ngoc han10 7 phút - 3 giây2019-10-20 18:02:55 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Hoàng Hà10 7 phút - 27 giây2020-03-15 20:57:09 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Vũ Hoàng10 7 phút - 28 giây2020-04-18 10:38:24 1 Xem bài làm
34 Phan Trường Sơn10 7 phút - 31 giây2020-04-14 13:25:03 1 Xem bài làm
35 Sabofans10 7 phút - 39 giây2019-10-03 21:45:12 1 Xem bài làm
36 Đỗ Phúc Khang10 7 phút - 57 giây2020-03-20 08:12:17 1 Xem bài làm
37 Đặng Hồ Nhật Huy10 8 phút - 2 giây2020-08-08 09:00:15 1 Xem bài làm
38 HằngAries10 8 phút - 16 giây2020-03-30 12:08:47 1 Xem bài làm
39 T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc)10 8 phút - 37 giây2019-11-14 13:45:47 1 Xem bài làm
40 Lê Minh Ngọc10 8 phút - 54 giây2019-10-21 19:48:58 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Đoàn Dương10 9 phút - 6 giây2020-03-30 11:18:33 1 Xem bài làm
42 Ngô Trường Giang10 9 phút - 26 giây2020-04-17 16:30:54 1 Xem bài làm
43 Phạm Thái Tuấn10 9 phút - 33 giây2020-04-07 08:27:07 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Minh Chi10 10 phút - 9 giây2020-04-12 08:39:46 1 Xem bài làm
45 NGUYỄN NGUYÊN TRỰC10 10 phút - 19 giây2020-07-05 20:00:52 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Văn Hân10 10 phút - 26 giây2020-04-24 21:56:15 1 Xem bài làm
47 Huỳnh Thanh Luyện10 10 phút - 51 giây2020-04-03 16:18:02 1 Xem bài làm
48 Hoàng Bảo Ngọc10 17 phút - 49 giây2020-05-23 21:51:51 1 Xem bài làm
49 Nguyen Thi Khanh Linh10 17 phút - 53 giây2020-03-25 09:05:21 1 Xem bài làm
50 Khuất Thị Hồng Lan10 24 phút - 17 giây2020-07-30 21:32:10 1 Xem bài làm