Lớp 5 - Kiểm tra tháng 9

Phân số, các phép tính với phân số, ôn tập bổ sung về giải toán

00:00

Điểm cao:

Trần Duy Lộc
10 điểm
lê đức anh
10 điểm
VU DUY QUANG
10 điểm
Trần Ngọc Phương Linh
10 điểm
Trần Gia Linh (team đóm)
10 điểm

Có 313 người đã làm bài