Lớp 5 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 271

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trần Duy Lộc10 7 phút - 29 giây2019-09-27 20:30:39 1 Xem bài làm
2 VU DUY QUANG10 9 phút - 5 giây2019-10-13 21:40:10 1 Xem bài làm
3 Trần Ngọc Phương Linh10 9 phút - 46 giây2019-12-01 16:29:23 1 Xem bài làm
4 Trần Gia Linh10 10 phút - 47 giây2019-10-29 19:59:12 1 Xem bài làm
5 Đăng Hồng Oanh10 10 phút - 54 giây2019-10-11 20:37:07 1 Xem bài làm
6 Trần Trường Giang10 11 phút - 56 giây2019-10-21 20:59:18 2 Xem bài làm
7 Nguyễn Thành Long10 13 phút - 28 giây2019-10-27 21:32:17 1 Xem bài làm
8 Hà Phương10 15 phút - 7 giây2019-10-07 17:59:14 1 Xem bài làm
9 Hà Phương10 15 phút - 25 giây2019-10-06 13:40:12 1 Xem bài làm
10 Maria Thái Châu10 17 phút - 4 giây2019-10-17 21:45:54 1 Xem bài làm
11 Nguyen Hieu Quan10 17 phút - 40 giây2019-10-27 20:21:59 1 Xem bài làm
12 nguyễn minh đan10 22 phút - 36 giây2019-11-10 16:18:12 1 Xem bài làm
13 Nguyen Ngoc Minh Phương10 34 phút - 49 giây2019-10-20 20:37:15 1 Xem bài làm
14 Đặng Hồng Oanh9.5 6 phút - 44 giây2019-10-24 21:39:20 1 Xem bài làm
15 ✟_๖ۣۜSησωү_✟9.5 9 phút - 48 giây2019-09-30 11:51:18 1 Xem bài làm
16 Trần Thị Hạnh9.5 11 phút - 26 giây2019-10-30 19:45:08 1 Xem bài làm
17 Nguyen Vu Ha My9.5 25 phút - 21 giây2019-10-31 18:44:55 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Công Thành9 6 phút - 39 giây2019-11-01 16:02:00 1 Xem bài làm
19 Chu Công Đức9 6 phút - 55 giây2019-10-29 09:05:07 1 Xem bài làm
20 hien9 8 phút - 40 giây2019-09-26 16:48:17 2 Xem bài làm
21 dongthivan9 8 phút - 59 giây2019-10-26 21:08:57 2 Xem bài làm
22 Nghiêm Phương Anh9 9 phút - 14 giây2019-10-17 05:55:05 1 Xem bài làm
23 Dương Ngọc Thiện9 9 phút - 15 giây2019-11-08 21:01:41 1 Xem bài làm
24 Hà Tuấn Anh9 9 phút - 31 giây2019-09-30 18:24:18 1 Xem bài làm
25 Hà Phương9 9 phút - 39 giây2019-10-08 17:32:44 1 Xem bài làm
26 do truong An9 11 phút - 2 giây2019-10-27 18:57:47 1 Xem bài làm
27 Trần Thanh Huyền9 11 phút - 10 giây2019-10-10 19:29:04 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Công Thành9 11 phút - 49 giây2019-10-07 20:09:12 1 Xem bài làm
29 Pro_Dragon9 11 phút - 54 giây2019-09-30 07:42:18 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Hà My9 12 phút - 26 giây2019-10-17 10:35:16 1 Xem bài làm
31 NGUYỄN CÔNG DUY ANH9 12 phút - 51 giây2019-10-01 17:36:50 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Đan Sa9 12 phút - 55 giây2019-09-27 12:45:29 1 Xem bài làm
33 Oraza Tsubasa9 13 phút - 36 giây2019-11-17 20:07:46 1 Xem bài làm
34 Dương Hoa Nam9 13 phút - 51 giây2019-10-26 15:28:37 1 Xem bài làm
35 Hà Phương9 14 phút - 9 giây2019-10-08 11:31:21 1 Xem bài làm
36 phan truong linh9 14 phút - 22 giây2019-10-05 08:52:39 2 Xem bài làm
37 Lê Thị Khánh Phương9 15 phút - 23 giây2019-10-10 18:23:21 1 Xem bài làm
38 trần văn tiến9 16 phút - 30 giây2019-12-02 15:54:45 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Đức Minh9 16 phút - 44 giây2019-11-19 12:35:25 1 Xem bài làm
40 Nguyen Quoc Long Tuyen9 18 phút - 39 giây2019-10-05 14:01:36 1 Xem bài làm
41 Lê Chí Quân9 18 phút - 47 giây2019-11-09 19:39:04 1 Xem bài làm
42 nguyễn thị thu phương9 19 phút - 38 giây2019-10-18 08:39:22 1 Xem bài làm
43 Chu Hoang Nam Khanh9 20 phút - 4 giây2019-10-12 21:10:53 1 Xem bài làm
44 Nguyen Hai Long9 20 phút - 46 giây2019-10-06 21:39:11 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Đậu Trường Giang9 21 phút - 2 giây2019-09-30 21:32:56 6 Xem bài làm
46 dhdiuh9 21 phút - 24 giây2019-10-02 21:29:45 1 Xem bài làm
47 trần hồng ngọc9 22 phút - 30 giây2019-10-18 21:12:00 1 Xem bài làm
48 hoang nguyen thao nhi9 23 phút - 7 giây2019-10-13 15:21:07 1 Xem bài làm
49 bmto18199 23 phút - 24 giây2019-09-29 20:42:01 1 Xem bài làm
50 dhdiuh9 24 phút - 3 giây2019-09-30 18:14:20 1 Xem bài làm