Lớp 5 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 313

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trần Duy Lộc10 7 phút - 29 giây2019-09-27 20:30:39 1 Xem bài làm
2 lê đức anh10 8 phút - 39 giây2019-12-22 18:38:33 1 Xem bài làm
3 VU DUY QUANG10 9 phút - 5 giây2019-10-13 21:40:10 1 Xem bài làm
4 Trần Ngọc Phương Linh10 9 phút - 46 giây2019-12-01 16:29:23 1 Xem bài làm
5 Trần Gia Linh (team đóm)10 10 phút - 47 giây2019-10-29 19:59:12 1 Xem bài làm
6 Đăng Hồng Oanh10 10 phút - 54 giây2019-10-11 20:37:07 1 Xem bài làm
7 Trần Trường Giang10 11 phút - 56 giây2019-10-21 20:59:18 2 Xem bài làm
8 Nguyễn Thành Long10 13 phút - 28 giây2019-10-27 21:32:17 1 Xem bài làm
9 Vũ Phương Chi10 14 phút - 59 giây2019-12-07 16:27:17 1 Xem bài làm
10 Hà Phương10 15 phút - 7 giây2019-10-07 17:59:14 1 Xem bài làm
11 Hà Phương10 15 phút - 25 giây2019-10-06 13:40:12 1 Xem bài làm
12 Maria Thái Châu10 17 phút - 4 giây2019-10-17 21:45:54 1 Xem bài làm
13 Nguyen Hieu Quan10 17 phút - 40 giây2019-10-27 20:21:59 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Trường Thịnh10 19 phút - 1 giây2019-12-19 18:12:11 1 Xem bài làm
15 nguyễn minh đan10 22 phút - 36 giây2019-11-10 16:18:12 1 Xem bài làm
16 Phạm Như Ý10 31 phút - 33 giây2019-12-25 21:31:31 1 Xem bài làm
17 Nguyen Ngoc Minh Phương10 34 phút - 49 giây2019-10-20 20:37:15 1 Xem bài làm
18 MinhMít9.5 6 phút - 44 giây2019-10-24 21:39:20 1 Xem bài làm
19 ✟_๖ۣۜWĭηɗү_✟9.5 9 phút - 48 giây2019-09-30 11:51:18 1 Xem bài làm
20 Trần Thị Hạnh9.5 11 phút - 26 giây2019-10-30 19:45:08 1 Xem bài làm
21 Nguyen Vu Ha My9.5 25 phút - 21 giây2019-10-31 18:44:55 1 Xem bài làm
22 Trần Bình Minh9 5 phút - 6 giây2020-01-12 10:24:10 2 Xem bài làm
23 Nguyễn Công Thành9 6 phút - 39 giây2019-11-01 16:02:00 1 Xem bài làm
24 Chu Công Đức9 6 phút - 55 giây2019-10-29 09:05:07 1 Xem bài làm
25 Ngọc Tâm9 7 phút - 30 giây2020-01-19 09:39:56 1 Xem bài làm
26 Phan Ngọc ánh9 7 phút - 31 giây2019-12-28 18:33:43 2 Xem bài làm
27 hien9 8 phút - 40 giây2019-09-26 16:48:17 2 Xem bài làm
28 dongthivan9 8 phút - 59 giây2019-10-26 21:08:57 2 Xem bài làm
29 Nghiêm Phương Anh9 9 phút - 14 giây2019-10-17 05:55:05 1 Xem bài làm
30 Dương Ngọc Thiện (Team Giaitoannhanh)9 9 phút - 15 giây2019-11-08 21:01:41 1 Xem bài làm
31 Hà Tuấn Anh9 9 phút - 31 giây2019-09-30 18:24:18 1 Xem bài làm
32 Hà Phương9 9 phút - 39 giây2019-10-08 17:32:44 1 Xem bài làm
33 Lương Mai Linh9 10 phút - 38 giây2020-01-14 12:32:14 1 Xem bài làm
34 do truong An9 11 phút - 2 giây2019-10-27 18:57:47 1 Xem bài làm
35 The War Of UnderWorld9 11 phút - 2 giây2020-01-14 14:32:27 1 Xem bài làm
36 Trần Thanh Huyền9 11 phút - 10 giây2019-10-10 19:29:04 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Công Thành9 11 phút - 49 giây2019-10-07 20:09:12 1 Xem bài làm
38 Pro_Dragon9 11 phút - 54 giây2019-09-30 07:42:18 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Hà My9 12 phút - 26 giây2019-10-17 10:35:16 1 Xem bài làm
40 NGUYỄN CÔNG DUY ANH9 12 phút - 51 giây2019-10-01 17:36:50 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Đan Sa9 12 phút - 55 giây2019-09-27 12:45:29 1 Xem bài làm
42 Oraza Tsubasa9 13 phút - 36 giây2019-11-17 20:07:46 1 Xem bài làm
43 Dương Hoa Nam9 13 phút - 51 giây2019-10-26 15:28:37 1 Xem bài làm
44 Hà Phương9 14 phút - 9 giây2019-10-08 11:31:21 1 Xem bài làm
45 phan truong linh9 14 phút - 22 giây2019-10-05 08:52:39 2 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Thúy An9 15 phút - 14 giây2020-01-09 09:30:25 1 Xem bài làm
47 Lê Thị Khánh Phương9 15 phút - 23 giây2019-10-10 18:23:21 1 Xem bài làm
48 trần văn tiến9 16 phút - 30 giây2019-12-02 15:54:45 1 Xem bài làm
49 Minh Nguyễn9 16 phút - 44 giây2019-11-19 12:35:25 1 Xem bài làm
50 한여름에 얼음이 내리다9 17 phút - 41 giây2019-12-28 20:34:49 1 Xem bài làm