Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9

Các số có 6 chữ số, hàng, lớp, dãy số tự nhiên,..

00:00

Điểm cao:

Trần Thành Đức
10 điểm
nguyễn quang vinh
10 điểm
Kato kid
10 điểm
Chu Công Đức
10 điểm
tran pham bao thy
10 điểm

Có 243 người đã làm bài