Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 198

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trần Thành Đức10 3 phút - 34 giây2019-10-03 22:34:00 1 Xem bài làm
2 nguyễn quang vinh10 3 phút - 34 giây2019-10-14 17:37:51 2 Xem bài làm
3 Kato kid10 5 phút - 6 giây2019-10-20 20:22:49 1 Xem bài làm
4 Chu Công Đức10 5 phút - 15 giây2019-10-29 08:38:33 1 Xem bài làm
5 Trịnh Quang Trường10 5 phút - 41 giây2019-10-23 22:43:58 2 Xem bài làm
6 huynh anh phuong10 6 phút - 28 giây2019-10-15 12:42:35 1 Xem bài làm
7 ✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 6 phút - 38 giây2019-09-26 16:17:37 1 Xem bài làm
8 Lê Tuấn Sơn10 6 phút - 45 giây2019-09-29 08:43:30 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Lan Cát Tiên10 7 phút - 20 giây2019-09-28 21:04:29 1 Xem bài làm
10 Hoàng Thiên Trường10 7 phút - 55 giây2019-11-01 20:36:27 1 Xem bài làm
11 Hồ Thanh Bình10 8 phút - 13 giây2019-10-05 11:36:52 1 Xem bài làm
12 nguyen bao chau10 8 phút - 15 giây2019-10-08 14:51:10 1 Xem bài làm
13 Đoàn Thị Quyên10 9 phút - 9 giây2019-10-05 22:28:39 1 Xem bài làm
14 Vũ Thị Phương Duyên10 9 phút - 30 giây2019-11-05 20:25:17 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Văn Nhật Minh10 9 phút - 42 giây2019-10-15 20:03:54 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Hiền Minh10 10 phút - 10 giây2019-10-16 21:49:04 1 Xem bài làm
17 đỗ linh nhi10 10 phút - 11 giây2019-11-22 21:53:05 1 Xem bài làm
18 Hoàng Gia Thiên Ngân10 11 phút - 3 giây2019-11-23 14:46:04 1 Xem bài làm
19 BUI KHANH NGỌC NGHI10 11 phút - 39 giây2019-09-30 20:07:36 1 Xem bài làm
20 Phan Thanh Bình10 11 phút - 47 giây2019-11-27 20:04:25 1 Xem bài làm
21 nguyễn minh đan10 11 phút - 53 giây2019-11-14 20:37:19 1 Xem bài làm
22 Đặng Quốc Cường10 12 phút - 9 giây2019-11-11 20:43:02 1 Xem bài làm
23 TRAN BAO NGOC10 12 phút - 51 giây2019-10-10 21:34:58 1 Xem bài làm
24 Nguyen Trung Kien10 13 phút - 6 giây2019-10-10 13:27:01 1 Xem bài làm
25 hohuyhai10 13 phút - 22 giây2019-11-23 21:19:23 1 Xem bài làm
26 Ho Nhung10 13 phút - 31 giây2019-09-26 19:23:41 1 Xem bài làm
27 VINH NGUYEN10 14 phút - 54 giây2019-09-29 13:00:50 1 Xem bài làm
28 vinh10 15 phút - 2 giây2019-09-29 08:46:31 1 Xem bài làm
29 Nguyenbaonhi10 15 phút - 12 giây2019-10-27 21:56:36 1 Xem bài làm
30 Vũ Tiến Tùng10 15 phút - 30 giây2019-10-26 16:24:20 1 Xem bài làm
31 Trần Lê Việt Hoàng10 17 phút - 26 giây2019-10-09 10:16:39 1 Xem bài làm
32 Phạm Thu Bảo10 17 phút - 29 giây2019-10-20 21:43:52 1 Xem bài làm
33 nguyen viet an10 17 phút - 39 giây2019-10-23 21:18:55 1 Xem bài làm
34 nguyễn văn nam10 18 phút - 6 giây2019-11-12 19:05:02 1 Xem bài làm
35 phạm vân anh10 18 phút - 29 giây2019-10-16 20:29:27 1 Xem bài làm
36 chi10 19 phút - 46 giây2019-10-20 20:13:06 1 Xem bài làm
37 tran thi mai thuy10 20 phút - 10 giây2019-09-29 21:10:31 1 Xem bài làm
38 Phạm Quốc An10 20 phút - 10 giây2019-10-14 20:19:29 1 Xem bài làm
39 🍝🍔⁀ᶦᵈᵒᶫ๖нàαинєℓℓαƒσℓαутα²⁴ʱ( 🍖тєαмℓυנ αкιтα🍙 ) ⁀ᶜᵘᵗᵉ 🍔🍝10 24 phút - 34 giây2019-10-14 20:15:14 4 Xem bài làm
40 Nguyễn Quang Vinh10 24 phút - 58 giây2019-09-29 08:57:56 1 Xem bài làm
41 Phùng Bảo Kiên10 25 phút - 35 giây2019-11-08 21:36:50 1 Xem bài làm
42 Trung.qtnh.t1 ThAn 17810 30 phút - 54 giây2019-10-30 19:42:07 1 Xem bài làm
43 Triết Anime9.5 7 phút - 35 giây2019-10-01 20:05:49 1 Xem bài làm
44 Đặng Phương Anh9.5 8 phút - 1 giây2019-11-17 19:11:08 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Như Ngọc9.5 8 phút - 6 giây2019-11-24 07:59:01 1 Xem bài làm
46 Lionel Messi9.5 9 phút - 38 giây2019-10-11 20:34:51 1 Xem bài làm
47 Duong Trung Khai9.5 10 phút - 6 giây2019-09-29 21:55:34 1 Xem bài làm
48 Tran Ngoc Minh Hang9.5 11 phút - 47 giây2019-10-23 21:12:37 1 Xem bài làm
49 mai phương anh9.5 12 phút - 17 giây2019-11-28 22:10:02 1 Xem bài làm
50 le trong minh9.5 14 phút - 13 giây2019-10-01 20:43:40 1 Xem bài làm