Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 241

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trần Thành Đức10 3 phút - 34 giây2019-10-03 22:34:00 1 Xem bài làm
2 nguyễn quang vinh10 3 phút - 34 giây2019-10-14 17:37:51 2 Xem bài làm
3 Kato kid10 5 phút - 6 giây2019-10-20 20:22:49 1 Xem bài làm
4 Chu Công Đức10 5 phút - 15 giây2019-10-29 08:38:33 1 Xem bài làm
5 tran pham bao thy10 5 phút - 31 giây2020-01-22 11:43:56 1 Xem bài làm
6 Trịnh Quang Trường10 5 phút - 41 giây2019-10-23 22:43:58 2 Xem bài làm
7 huynh anh phuong10 6 phút - 28 giây2019-10-15 12:42:35 1 Xem bài làm
8 ✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 6 phút - 38 giây2019-09-26 16:17:37 1 Xem bài làm
9 Lê Tuấn Sơn10 6 phút - 45 giây2019-09-29 08:43:30 1 Xem bài làm
10 Trần Bình Minh10 7 phút - 15 giây2020-01-22 15:51:15 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Lan Cát Tiên10 7 phút - 20 giây2019-09-28 21:04:29 1 Xem bài làm
12 Hoàng Thiên Trường10 7 phút - 55 giây2019-11-01 20:36:27 1 Xem bài làm
13 Hồ Thanh Bình10 8 phút - 13 giây2019-10-05 11:36:52 1 Xem bài làm
14 nguyen bao chau10 8 phút - 15 giây2019-10-08 14:51:10 1 Xem bài làm
15 Trần Minh Ngọc10 8 phút - 40 giây2019-12-10 20:24:02 1 Xem bài làm
16 Đoàn Thị Quyên10 9 phút - 9 giây2019-10-05 22:28:39 1 Xem bài làm
17 Dang Trung Thong10 9 phút - 26 giây2020-01-09 17:22:56 1 Xem bài làm
18 Vũ Thị Phương Duyên10 9 phút - 30 giây2019-11-05 20:25:17 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Văn Nhật Minh10 9 phút - 42 giây2019-10-15 20:03:54 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Hiền Minh10 10 phút - 10 giây2019-10-16 21:49:04 1 Xem bài làm
21 đỗ linh nhi10 10 phút - 11 giây2019-11-22 21:53:05 1 Xem bài làm
22 Hoàng Gia Thiên Ngân10 11 phút - 3 giây2019-11-23 14:46:04 1 Xem bài làm
23 BUI KHANH NGỌC NGHI10 11 phút - 39 giây2019-09-30 20:07:36 1 Xem bài làm
24 Phan Thanh Bình10 11 phút - 47 giây2019-11-27 20:04:25 1 Xem bài làm
25 nguyễn minh đan10 11 phút - 53 giây2019-11-14 20:37:19 1 Xem bài làm
26 Đặng Quốc Cường10 12 phút - 9 giây2019-11-11 20:43:02 1 Xem bài làm
27 TRAN BAO NGOC10 12 phút - 51 giây2019-10-10 21:34:58 1 Xem bài làm
28 Nguyen Trung Kien10 13 phút - 6 giây2019-10-10 13:27:01 1 Xem bài làm
29 hohuyhai10 13 phút - 22 giây2019-11-23 21:19:23 1 Xem bài làm
30 Ho Nhung10 13 phút - 31 giây2019-09-26 19:23:41 1 Xem bài làm
31 Hoàng Thảo Nguyên10 14 phút - 35 giây2019-12-15 21:39:30 1 Xem bài làm
32 VINH NGUYEN10 14 phút - 54 giây2019-09-29 13:00:50 1 Xem bài làm
33 vinh10 15 phút - 2 giây2019-09-29 08:46:31 1 Xem bài làm
34 Nguyenbaonhi10 15 phút - 12 giây2019-10-27 21:56:36 1 Xem bài làm
35 Vũ Tiến Tùng10 15 phút - 30 giây2019-10-26 16:24:20 1 Xem bài làm
36 Trần Lê Việt Hoàng10 17 phút - 26 giây2019-10-09 10:16:39 1 Xem bài làm
37 Phạm Thu Bảo10 17 phút - 29 giây2019-10-20 21:43:52 1 Xem bài làm
38 nguyen viet an10 17 phút - 39 giây2019-10-23 21:18:55 1 Xem bài làm
39 nguyễn văn nam10 18 phút - 6 giây2019-11-12 19:05:02 1 Xem bài làm
40 phạm vân anh10 18 phút - 29 giây2019-10-16 20:29:27 1 Xem bài làm
41 chi10 19 phút - 46 giây2019-10-20 20:13:06 1 Xem bài làm
42 tran thi mai thuy10 20 phút - 10 giây2019-09-29 21:10:31 1 Xem bài làm
43 Phạm Quốc An10 20 phút - 10 giây2019-10-14 20:19:29 1 Xem bài làm
44 ⁀ᶦᵈᵒᶫ๖нàαин нуяιмα ²⁴ʱ( тєαмℓυנ αкιтα ) ⁀ᶜᵘᵗᵉ10 24 phút - 34 giây2019-10-14 20:15:14 4 Xem bài làm
45 Nguyễn Quang Vinh10 24 phút - 58 giây2019-09-29 08:57:56 1 Xem bài làm
46 Phùng Bảo Kiên10 25 phút - 35 giây2019-11-08 21:36:50 1 Xem bài làm
47 Trung.qtnh.t1 ThAn 17810 30 phút - 54 giây2019-10-30 19:42:07 1 Xem bài làm
48 Hạnh Nguyễn10 36 phút - 15 giây2020-01-01 20:16:57 1 Xem bài làm
49 Triết Anime9.5 7 phút - 35 giây2019-10-01 20:05:49 1 Xem bài làm
50 Đặng Phương Anh9.5 8 phút - 1 giây2019-11-17 19:11:08 1 Xem bài làm