Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9

Phép cộng có nhớ

00:00

Điểm cao:

๖²⁴ʱℊáι_q̫nêᎮᏁ丶
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)
10 điểm
Yuko Suzuhana
10 điểm
Trần Tiến Đức
10 điểm

Có 480 người đã làm bài